Závratný skok Petry Buzkové z politiky do advokacie

Praha – Petra Buzková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a kariéru zahájila jako advokátní koncipientka. Pak se ale po hlavě vrhla do politiky, kde úspěšně působila dlouhých šestnáct let. Asi nejvýraznější bylo její angažmá coby ministryně školství. Po volbách v roce 2006 se ale rozhodla udělat kariéru i v sektoru soukromém, mimo jiné v oboru veřejných zakázek. O tom, kde vidí problémy v politice i legislativě z pozice společníka advokátní kanceláře, pohovořila v rozhovoru pro rubriku Nejvyšší patro.

Lavice sněmovny už jí byly těsné, teď má prostornou kancelář

Petru Buzkovou jsme řadu let vídali v lavicích Poslanecké sněmovny. Po odchodu z politiky zamířila do advokacie a dnes se specializuje na obchodní a finanční právo, veřejné zakázky a hospodářskou soutěž. Kontakty, které získala v politice, ale dál používá i v soukromé praxi. „Koneckonců je těžké nevyužít toho, že někoho znáte. Známé jméno někdy dveře může pootevřít, ale jindy je může naopak těsně před vámi přibouchnout,“ dodává však.

Video Ekonomika +
video

Ekonomika +


Na přelomu tisíciletí se dlouho držela na špici žebříčku nejpopulárnějších politiků. Po roce 2006 jako kdyby zmizela. Její jméno se přitom začalo objevovat hned po listopadu 1989, kdy vstoupila do obnovené ČSSD. O rok později už zaujímala pozici místopředsedkyně strany. Byla ale i poslankyní České národní rady a poté Poslanecké sněmovny - od roku 1996 dokonce její místopředsedkyní. Nejvíce však byla vidět jako ministryně školství - v letech 2002 až 2006 seděla ve všech koaličních vládách. Po volbách před čtyřmi lety se rozhodla pro odchod do soukromé sféry, a ukončila tak svou 16letou kariéru v politice.


Politici nevědí, o čem rozhodují

Petra Buzková

„Víte, tohle je strašně těžká otázka. To vůbec není tak, že by každý poslanec mohl přesně vědět, jaké jsou změny, které pozměňovací návrh způsobí. Je to spíše bráno systémem klubových garantů, že každý poslanec ručí za nějaký zákon, který má podrobně nastudovaný a ti ostatní prostě musí dát na jeho názor, protože pokud by tak neučinili, tak vůbec nejsou schopni rozhodovat o tom, jak budou hlasovat. […] Já si myslím, že by vás to ani děsit nemělo, protože poslanci nejsou legislativci.“

Dnes se na své působení v politice dívá s odstupem. Na otázku, zda by o některých legislativních změnách nyní hlasovala jinak, však krčí rameny. Většinou se totiž poslanci musejí spolehnout na rozhodnutí někoho jiného. Dnes už má v mnohém jasněji. Česká legislativa se podle jejího názoru „neuvěřitelně rychle mění“. „Ona se mění rychleji, než je obvyklé v kterémkoliv jiném státě v Evropě,“ dodává. České právo je navíc „do značné míry přeregulované“.

Za problematický považuje bývalá ministryně Buzková například insolvenční zákon. Ten automaticky firmu, na kterou je podán insolvenční návrh, zařadí bez dalšího zkoumání do insolvenčního rejstříku. Firma se tak ocitne v hledáčku bank, které ji úvěrují. Problémy pak dlužník může mít i s veřejnými zakázkami a pracemi pro stát. Rozhodnutí soudu přitom může trvat dlouho a je velmi těžké soudy v tomto ohledu popohánět.

Veřejné zakázky - to je oříšek

Nezamlouvá se jí ani pokus zrušit akcie na majitele v souvislosti s veřejnými zakázkami. Jde prý o holý nesmysl. Řešením by bylo stanovení podmínek, kdy by firmy, které mají akcie na majitele, musely nějakým způsobem tohoto majitele odkrýt. Šlo by například o významné nebo citlivé zakázky. Ve veřejných zakázkách je prý mnoho háčků. Žádná opatření, která jsou v současnosti navržená, ale problémy neřeší. Naopak zadávání zakázek administrativně zatěžují.

Problém podle paní Buzkové vězí v zadávacích podmínkách. Podle jejího názoru existuje mnoho případů, kdy stát už s firmou několikrát smlouvu uzavřel, ona však smluvní podmínky nedodržela, nicméně když nabídne nejnižší cenu, stát nemá šanci tuto firmu ze soutěže vyřadit. A to i přesto, že už předem ví, že práci dobře nevykoná. Možnost vyloučení některých firem by však mohla nahrávat korupci.

Stát na soukromníky tlačit nesmí, to je chyba

„Já si myslím, že v případě, že by to bylo za předem taxativně vymezených podmínek, mělo by to určitě svoji roli. Zrovna tak zadavatel třeba u velkých zakázek nemá možnost, když dostane čtyři nabídky od firem, které jsou všechny schopny dobře tu práci provést a jsou cenově přibližně stejné, svolat cenové jednání a tlačit na snižování ceny,“ upozorňuje na další nedostatek.

Celou diskusi však bývalá ministryně školství uzavřela pesimisticky. „Osobně se domnívám, že vždy ten problém bude více o lidech, to znamená o těch lidech, kteří mají k těm veřejným zakázkám přístup a kteří o veřejných zakázkách rozhodují. Že ať uděláte jakoukoliv zákonnou úpravu, oni vždycky najdou způsob, jak ji obejít, pokud budou chtít,“ dodává.

Kdo je v Česku advokátem?

Pouze ten, kdo je zapsán v seznamu České advokátní komory. A tato stavovská organizace zapíše na seznam každého, kdo má:

 • plnou způsobilost k právním úkonům
 • získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
 • pracoval alespoň tři roky jako koncipient
 • je bezúhonný
 • nevykonává žádnou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie
 • složil advokátní zkoušku
Petra Buzková
Petra Buzková
Více fotek
 • Petra Buzková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207865.jpg
 • Insolvenční návrhy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207860.jpg
 • Petra Buzková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207835.jpg
 • Petra Buzková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1161/116088.jpg
 • Petra Buzková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207837.jpg
 • Protikorupční návrhy NERVu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207862.jpg
 • Protikorupční návrhy NERVu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207863.jpg
 • Protikorupční návrhy NERVu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2079/207864.jpg