Sdružení obrany spotřebitelů padlo do insolvence

Praha - Sdružení obrany spotřebitelů, které je největší spotřebitelskou organizací v zemi, se ocitlo v insolvenci. Návrh na povolení oddlužení podalo Krajskému soudu v Praze vedení SOS, podle kterého se sdružení dostalo do finančních problémů poté, co nedostalo od ministerstva průmyslu a obchodu zbývající část dotace na letošní rok. SOS dluží svým zaměstnancům na mzdách 805 tisíc korun a celkem 900 tisíc korun činí jeho závazky vyplývající z faktur.

„Ze strany ministerstva průmyslu a obchodu nám nebyl poskytnut řádně potvrzený zbytek dotace z projektu MPO na rok 2010 ve výši 2,3 milionu korun. Tato částka měla být poskytnuta dle smlouvy do 31. srpna. Touto situací jsme se tak dostali do platební neschopnosti a nemůžeme hradit naše závazky,“ stojí v insolvenčním návrhu SOS. MPO však vysvětlilo, že dotaci nemohlo SOS vyplatit kvůli organizačním nejasnostem v jeho vedení.

V září totiž ve Sdružení obrany spotřebitelů propukl spor o to, kdo stojí v jeho čele. Po nedávném zasedání republikového shromáždění si totiž nárok na vedoucí posty dělají dvě skupiny členů SOS. Neshody zašly tak daleko, že dosavadní vedení SOS tehdy raději nechalo dočasně zablokovat účty sdružení a ukončilo pracovní poměr s právničkou, která si také nárokovala předsednický post.

Ministerstvo: SOS neprokázalo účelné nakládání se státní dotací

Podle mluvčího MPO Pavla Vlčka ministerstvo v létě pozastavilo dotace, protože SOS neodstranilo nedostatky zjištěné při kontrole financovaného projektu: „V podstatě tedy neprokázalo účelné nakládání se státní dotací.“ Podle mluvčího poté nebylo jasné, kdo za SOS může uzavírat smluvní vztahy: „Ačkoli tedy SOS odstranilo zjištěné nedostatky a výplatě peněz by v podstatě nic nebránilo, nemohlo MPO peníze převést. Poslední jednání MPO a SOS proběhlo před několika dny a z jednání vzešla dohoda, že SOS předloží MPO dokumenty, které doloží, kdo je osobou oprávněnou za něj jednat. To se dosud nestalo a MPO samozřejmě musí dodržovat veškeré požadavky legislativy.“

Zatím není jasné, zda insolvenční řízení chod SOS ovlivní. V současnosti je SOS největší česká organizace zaměřená na práva spotřebitelů. Mezi jeho hlavní priority patří spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Věnuje se také poradenské činnosti a připomínkování zákonů týkajících se spotřebitelské ochrany. Zároveň ve 12 krajích SOS provozuje informační centra, vydává časopis SOS magazín a zároveň spravuje informační spotřebitelský portál spotrebitele.info.

Peníze
Peníze