Rozmary počasí letos způsobily skoro 10miliardové škody

Praha - Pojišťovny řešily v průběhu letošního roku v tuzemsku již více než 135 tisíc škod způsobených řáděním živlů, což je téměř stoprocentní nárůst proti stejnému období loni. Objem škod vzniklých po rozmarech počasí se meziročně zdvojnásobil a vyšplhal se na 9,5 miliardy korun. Zatím nejrozsáhlejší škodu letos způsobilo srpnové krupobití, nejvíce pojistných událostí pak nahlásili klienti pojišťovnám po sněhové kalamitě Daisy.

Lednová sněhová nadílka si v rámci 51 tisíc škod vyžádala pojistné plnění za více než miliardu korun, což je téměř třikrát více než v loňské zimní sezoně. Daisy působila škody hned začátkem ledna. Nejčastější škody byly způsobeny v důsledku tíhy sněhu na střechách budov a na motorových vozidlech. Vedle toho pojišťovny evidovaly škody související s pádem těžkých rampouchů.

Následkem velké vody pojišťovny řešily 36 tisíc pojistných událostí za téměř čtyři miliardy korun. Povodně v květnu zasáhly severní Moravu a Slezsko, na konci prvního srpnového týdne se pak vylily vodní toky na severu Čech. Do stejných míst se voda vrátila znovu koncem září. Mezi nejčastější škody, které vodní živel napáchal, patří stržené mosty a poničené úseky silnic, pobořené či velmi poškozené domy a interiéry nebo škody na motorových vozidlech. V případě zářijových „svatováclavských povodní“ se objevovaly ve zvýšené míře i zemědělské škody.

Řádění živlů vyvrcholilo srpnovým krupobitím v Praze a okolí, které během několika desítek minut napáchalo přes 47 tisíc pojistných událostí za více než 4,5 miliardy korun. Stejně jako v případě povodní se počet škod způsobených vichřicí a krupobitím navýšil téměř o polovinu proti loňskému roku a pojišťovny vyplatily na pojistném plnění o 62 procent vyšší částku. V případě krupobití šlo zejména o škody na autech, tedy především rozbitá skla, poničené karoserie, přidaly se také škody na dalším majetku, tj. rozbité střechy, skleněné výplně, poničené fasády domů.

„Nelze odhadnout, čím nás letošní rok ještě zaskočí. Již nyní je však jisté, že pojistné plnění vyplacené za škody způsobené živly vzrostlo oproti loňskému roku o více než 100 procent,“ uvedla manažerka komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová. Při likvidaci škod se podle ní opět ukázalo, že někteří lidé nemají dostatečně pojištěn svůj majetek. Zejména u starších smluv pojistná ochrana často neodpovídá skutečné hodnotě majetku a vyplacené pojistné plnění poškozenému nepokryje celou škodu.