Německý export ohrožuje prosperitu Evropy

Frankfurt nad Mohanem - Pokud chce Evropská unie řešit svůj vážný problém s nízkým hospodářským růstem, měla by pracovat na omezení nerovnovážných obchodních a platebních bilancí mezi členskými zeměmi a usnadnit pohyb pracovních sil. Řekl to dnes výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn na bankovní konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem. Varoval zároveň před tím, že rostoucí exportní nerovnováha podvazuje konkurenceschopnost zemí na periferii eurozóny, tedy především těch, které se nyní potýkají s dluhovou krizí.

Šéf měnového fondu se zmínil konkrétně o exportně orientovaném Německu, které by podle něj mělo povzbudit domácí poptávku. Podpořil tak evropské partnery Německa v čele s Francií, kteří si stěžují, že Německo s podporou eura, které mu zajišťuje pevný kurz, k nim příliš exportuje a zanedbává domácí poptávku. To pak u řady ostatních zemí, zejména z jižní Evropy, vede k vysokým obchodním a platebním deficitům. Právě rostoucí nekonkurenceschopnost ekonomik slabších zemí eura je podle ekonomů podstatou nynější dluhové krize Řecka, Irska a dalších „periferních“ členů eurozóny.

„Stejně jako máme starost o globální nerovnováhy, měli bychom věnovat pozornost i nerovnováhám uvnitř eurozóny. Není prostě pravda, že přebytky jsou dobré a deficity špatné,“ upozornil Strauss-Kahn. „Deficity běžných účtů platební bilance se v některých evropských zemích budou muset snížit a zároveň se bude muset ekonomický růst v jiných zemích, jako například v Německu, zaměřit více na domácí zdroje,“ dodal.

Německo je druhým největším světovým vývozcem po Číně. Jeho přebytek platební bilance je nyní kolem pěti procent, mírně pod šestiprocentní úrovní Číny. Jednání skupiny nejvýznamnějších zemí světa G20 se v posledním roce zaměřila na problém globálních nerovnováh, zejména otázku vysokého přebytku Číny proti hlubokým deficitům USA. G20 obecně doporučuje, aby se přebytkové země zaměřily na posílení domácí poptávky a deficitní země zvýšily míru úspor.

Angela Merkelová, německá kancléřka

„Nenecháme se mlátit za to, že exportujeme dobré zboží 'made in Germany'.“

Názory těch, kdo poukazují na nadměrné exportní zaměření Německa a zvyšování jeho konkurenceschopnosti na úkor ostatních zemí eura, Berlín odmítá a doporučuje ostatním pracovat stejně usilovně jako Němci. Kancléřka Angela Merkelová tento týden na konferenci své strany CDU bránila německý model a prohlásila, že nedovolí, aby Německo bylo trestáno za svůj úspěch.