Europoslanci chtějí zabránit provizoriu, o rozpočtu budou ještě hlasovat

Brusel/Štrasburk - Europoslanci se na poslední chvíli pokusí zabránit rozpočtovému provizoriu, které EU příští rok hrozí. Evropský parlament by měl na posledním letošním zasedání 15. prosince ve Štrasburku opět hlasovat o návrhu unijního rozpočtu pro příští rok. Stane se tak ovšem jen v případě, že jednání mezi členskými státy a zákonodárci, která před nedávnem zkrachovala, pokročí. Pokud se rozpočet nepodaří schválit, hrozí, že unie nebude mít příští rok peníze třeba na financování nového diplomatického sboru. Konečné rozhodnutí, zda se hlasování uskuteční, by mělo padnout 9. prosince.

Dnes europoslanci schválili rezoluci, v níž vyjmenovávají své podmínky k jednání s členskými státy. Smířili se už přitom s nárůstem výdajů o 2,9 procenta ve srovnání s letošním rokem a odstoupili od svého požadavku na šestiprocentní růst.

Parlament má ovšem další tři podmínky. První z nich se týká uvolňování mimořádných rozpočtových výdajů. Ty mohly v době před Lisabonskou smlouvou činit až 0,03 procenta hrubého národního důchodu EU a státy o nich rozhodovaly kvalifikovanou většinou. Díky tomuto postupu mohla unie například uvolnit peníze na financování projektu Galileo či přispět miliardou eur na potravinovou pomoc v rozvojových zemích.

Stejnou proceduru schvalování mimořádných výdajů chtějí poslanci zachovat i do budoucnosti. Proti jsou ovšem některé členské státy, které žádají, aby případné mimořádné výdaje musely země schválit jednomyslně. Jednomyslnosti je přitom v EU velmi obtížné dosáhnout.

Druhou podmínkou je, aby Evropská komise předložila návrh, který by řešil otázku vlastních zdrojů unijního rozpočtu. V současnosti drtivou většinu rozpočtu tvoří příspěvky členských států, ale mezi europoslanci a i v komisi s tímto postupem roste nespokojenost. Brusel tak stále častěji uvažuje například o zavedení jednotné evropské DPH či o poplatku z finančních transakcí, přestože národní vlády většinou tyto myšlenky razantně odmítají. Šéf Evropské komise José Barroso nicméně již poslancům přislíbil, že návrh předloží do konce června 2011.

Poslední podmínkou parlamentu je účast na jednáních o dlouhodobém unijním rozpočtu pro léta 2014 až 2020, jehož návrh Evropská komise zveřejní v létě příštího roku. Zákonodárci svůj požadavek opírají o část Smlouvy o fungování EU, podle níž mají Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise během jednání o dlouhodobém rozpočtu učinit „všechna nezbytná opatření“.„Máme-li co nejdříve uzavřít kvalitní dohodu, která bude v zájmu EU, je zapotřebí, aby Rada EU (státy), udělala vstřícný krok. My jsme připraveni jednat,“ řekl šéf Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

Evropská komise by nový návrh unijního rozpočtu měla představit do 1. prosince. Rozpočtový výbor parlamentu by jej tak stihl projednat na schůzi, která se uskuteční od 1. do 2. prosince.

Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek v pořadu Interview ČT24
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24