Poplatky státu za vysokorychlostní sítě mají klesnout

Praha - Stát hodlá zavést nižší poplatky za využívání kmitočtů pro vysokorychlostní datové sítě. V případě, že rychlost datových přenosů v síti přesáhne 30 Mbit/s, sníží Český telekomunikační úřad (ČTÚ) poplatek za kmitočty o 20 procent na pět let. S návrhem počítá strategie Digitální Česko, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

V současnosti prochází strategie meziresortním připomínkovým řízením. Podle mluvčího ministerstva Pavla Vlčka půjde materiál do vlády v horizontu týdnů. Hlavním cílem strategie je podpora zavádění vysokorychlostního internetu i do méně rozvinutých oblastí. Do roku 2013 by i řídce osídlená místa měla disponovat připojením alespoň dva megabity za vteřinu. O dva roky později by třetina domácností a firem měla mít připojení nejméně 30 Mbit/s. Rozdíl mezi průměrnou rychlostí ve městech a na zbytku území by měl být maximálně 70procentní.

Sdílení sítí by mohlo snížit náklady operátorům

Ministerstvo hodlá vedle snížení poplatků za využití kmitočtů k pokrývání odlehlejších míst internetem motivovat i v rámci chystané aukce kmitočtů uvolněných při přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Současně má vzniknout registr pasivní infrastruktury, jako jsou například stožáry, kabelovody, potrubí a rozvodné skříně, kterou by mohli operátoři sdílet. A jelikož náklady na výkopové práce představují 70 až 80 procent celkových nákladů na výstavbu přístupových sítí, operátoři by výrazně ušetřili.

Jako otevřená platforma pro výměnu nejlepších zkušeností včetně zkušeností ze zavádění technologií na regionální a místní úrovni má ministerstvo průmyslu a obchodu připravit informační portál na adrese www.digitalnicesko.cz. Všechny orgány veřejné správy by měly přejít na internetový protokol IPv6 a zavést zabezpečení domén technologií DNSSEC.

K vysokorychlostnímu internetu nemají nyní přístup obyvatelé 11 procent obcí a ve více než pětině obcí je pouze jeden poskytovatel. Vysokorychlostní přípojkou disponuje zhruba polovina domácností v Česku.

Internet
Internet