Pojišťovny mají více kapitálu, než požaduje unijní regulace

Praha - Česká asociace pojišťoven (ČAP) zveřejnila v rámci zátěžových testů 18 pojišťoven velmi pozitivní výsledky. Zdejší pojišťovny mají podle nich v průměru více kapitálu, než požaduje připravovaná evropská regulace Solventnost 2, a mají tak dostatečné zdroje na plnění závazků vůči klientům. Začátek platnosti normy Solventnosti 2 je plánován na leden roku 2013.

V průměru činí vlastní zdroje zúčastněných pojišťoven 225 procent požadovaného kapitálu, který je definován jako kapitál potřebný k pokrytí dopadů nepříznivých událostí, jimž mohou být pojišťovny v budoucnu vystaveny. Měly by tak být schopny krýt ztráty z rizik, jež by měly v průměru nastat pouze jednou za 200 let, z vlastního kapitálu, a plnit tak závazky vůči klientům beze zbytku.

Zátěžové testy byly anonymní

Jelikož byly testy založeny na anonymní bázi, podle předsedy pracovní skupiny asociace Jiřího Fialky se neví, zda některá zkoumaná pojišťovna požadovaný kapitál nemá. Pojišťovny ale tímto dostaly čas na doplnění kapitálu, dodal. Testy nebyly povinné, zúčastněné pojišťovny představují 84 procent tuzemského trhu. Výsledky byly předány České národní bance, která provede jejich kontrolu.

Dle slov šéfa řízení rizik Generali PPF Holdingu Petra Bohumského nemusí dodržení požadavků Solventnost 2 vést ke zdražení pojistek. Může ale prý vyvolat to, že pojišťovny omezí nabídku některých produktů. „Každá regulace má svoji cenu,“ poznamenal výkonný ředitel asociace Tomáš Síkora, který dříve regulační požadavky EU přirovnal ke stavění atomového bunkru na trabanta.

Pojišťovny musí mít nejvyšší množství kapitálu pro krytí životního a neživotního upisovacího rizika a tržního rizika. Typickým příkladem upisovacího rizika jsou katastrofické události.

Budova ČNB
Budova ČNB