Ministr financí ztratí svou pravomoc promíjet daně

Praha - Ministr financí ztratí od ledna svou pravomoc promíjet daně. V novém roce také začne platit to, že pokud finanční úřad doměří dodatečně poplatníkovi daň a ten se odvolá, zaplatí daň až po konečném pravomocném rozhodnutí. „Nový daňový řád je srozumitelnější a přehlednější, snižuje administrativní zátěž a odstraňuje dosavadní nejasnosti a tvrdosti,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Náklady na transformaci informačních systémů činí zhruba 100 milionů korun, potvrdil v Ekonomice ČT24 šéf daňové správy Jan Knížek. Podle něj odpadnou některé spory, řízení budou rychlejší, efektivnější a méně nákladná. Vyčíslit tyto přínosy ale bude možné až po roce fungování nového systému, upřesnil. Daňový řád má být základním kamenem plánovaného zřízení Jednotného inkasního místa, což je projekt, který sjednocuje výběr cel, daní a pojistného. Řád má za cíl nahradit dosavadní zákon o správě daní a poplatků z roku 1992, který je podle názoru odborníků již nefunkční a zastaralý.

Jan Knížek v Ekonomice ČT24:

0„Alespoň v procesních věcech by nový daňový řád měl napomoci jednotnému výkladu legislativy. Dosavadní stávající úprava dávala možnost odlišných výkladů a bylo také množství judikatury. Tu jsme se pokusili do nového daňového řádu zapracovat.“

Nový daňový řád má také zvýšit právní jistotu, takže je možné očekávat snížení počtu soudních pří. Umožňuje elektronizaci daňové správy a dává jasná pravidla pro doručování. V daňovém spisu bude zajištěn přístup poplatníkovi ke všemu, co má být použito jako důkaz. Nejen daňoví poradci budou moci zastupovat u jednoho správce daně více subjektů.

Řád také stanovuje jednoznačná pravidla pro opakování daňových kontrol a jejich omezení a nařizuje nastavení lhůty pro stanovení daně. Nebude také vznikat úrok z prodlení v řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku. Zjednoduší se rovněž aplikace ustanovení o exekuci. „Finanční úřady budou rozhodovat pouze o případné liberalizaci úroků z posečkané či splátkované daně. V tomto rozhodování nejsou zatím úřady nijak omezeny,“ uvedl Knížek.

Na seznámení měly firmy rok

Hlavním problémem kolem nového daňového řádu může být jeho neznalost, protože řada institutů a postupů se mění, sdělil partner v oddělení daňových a právních služeb PricewaterhouseCoopers ČR Peter Chrenko. Poukázal na úpravy možnosti zastupování v daňovém řízení či oblast doručování a lhůt k dodatečnému doměření daně.

Podle odbornice na daně společnosti Apogeo Gabriely Magsumové daňový řád přináší řadu zpřesnění, například právě ve lhůtách pro doměření a placení daní nebo v přerušení běhu lhůty. Naproti tomu ale stále dává dostatek prostoru pro odlišné názory finančních úřadů a daňových poplatníků, uvedla. I v budoucnu tak podle Magsumové budou některé daňové spory končit až před soudem.

Ministr Kalousek počátkem prosince v Poslanecké sněmovně uvedl, že za celou svoji první i druhou misi ministra financí nikdy neodpustil daň, byť je k tomu zákonem zmocněn. „Někdy jsme zmírňovali tvrdost, co se týče odpouštění penále, ale nikdy jsem neodpustil daň,“ dodal ministr.