RWE bude muset zaplatit půl milionu za chybný tendr

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil energetické skupině RWE úhrnnou pokutu ve výši 500 tisíc korun za chybný tendr. Rozhodnutí je již pravomocné. Pokutu všech sedm firem skupiny dostalo za chyby v zakázce na dodávku potrubí a zhotovitele plynovodů v hodnotě zhruba 40 milionů korun. Původní pokuta byla v létě antimonopolním úřadem zrušena, neboť byla uložena všem firmám najednou. V novém rozhodnutí z konce srpna je již jednotlivě vyčíslena každé firmě zvlášť. Největší sankci dostala společnost RWE GasNet ve výši 154 tisíc korun. Proti rozhodnutí se RWE odvolala, rozklad ale podala tři dny po termínu.

Firmy ze skupiny RWE nepostupovaly při výběru dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách, přestože se na ně vztahoval. Přímo bylo osloveno několik firem, přestože mělo být vypsáno veřejné výběrové řízení. Zvolený postup však mohla RWE použít, pouze pokud by byla hodnota zakázky nižší než 11,7 milionu korun. V tomto případě však byla hodnota zakázky více než třikrát větší. Tendr vyhrály společnosti Gerex Liberec a Gascontrol Plast.

RWE s rozhodnutím nesouhlasí, je přesvědčena, že nebylo její povinností postupovat v tomto případě podle zákona o veřejných zakázkách. RWE tak oslovila pouze firmy, které splňovaly podmínky výběrového řízení. Šlo celkem o pět firem, které nabídly následně v aukci své ceny. Tento postup ale podle rozhodnutí antimonopolního úřadu mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Oznámení o zahájení řízení mělo být zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Úřad na druhou stranu vzal jako polehčující okolnost, že firmy umožnily soutěž alespoň v omezené podobě oslovením více uchazečů.

Pokuta byla poprvé uložena už loni v listopadu. Předmětem přezkumu byla především otázka, zda jsou jednotlivé společnosti skupiny RWE sektorovými zadavateli či ne a zda se na ně tedy při hledání dodavatelů vztahují podmínky a finanční limity zákona o veřejných zakázkách. Tuto otázku původně ÚOHS ve správním řízení neřešil.