Rok 2011: Buď reformy, nebo konec vlády

Praha - Uplynulý rok spustil sociální nepokoje nejen u nás, ale i v Evropě. „Krize ukázala, že český veřejný sektor je fatálně nepřipraven na špatné časy,“ uvedl v dnešních Otázkách Václava Moravce šéfporadce předsedy vlády Martin Říman (ODS). Letos proto Českou republiku čeká rok na téma reformy. Vláda si naložila na hřbet velmi složitý úkol. Pokud ho nyní alespoň z části nesplní, nemá podle odborníků právo na existenci. Češi v ni ale velkou důvěru nevkládají. Podle průzkumu agentury SCaC si většina lidí totiž myslí, že Nečasova vláda sice reformy navrhne, budou ale bezzubé a nic nezmění. Čtvrtina dokonce míní, že se vláda rozpadne dříve, než stihne něco navrhnout.

Vyhovět všem vláda nemůže

Česká politická scéna bude letos muset hodně diskutovat. V prvé řadě se bude hovořit o reformě zdravotnictví a penzí. Podle odborníků už totiž není nač čekat. „Práce Národní ekonomické rady na důchodové reformě je ukončená, teď je to opravdu jen na politicích, aby začali něco konat,“ tvrdí ekonom a člen NERV Jan Procházka. Jenže ani členové koalice se na všech doporučeních Bezděkovy komise neshodnou. Odbory a levice se navíc také hlásí o slovo. Vláda s nimi prý dostatečně svoje záměry nekonzultuje.

Video Otázky Václava Moravce
video

Otázky Václava Moravce

Podle filozofa a politologa Václava Bělohradského ale prosazování reforem bez širšího konsensu není v demokratickém režimu možné. Jde totiž o reformy, které ovlivní životy dalších generací a následující vláda, která může být opoziční, s reformou bude muset také pracovat. Podle Římana ale všeobecná shoda možná není. Všechny strany by totiž ustoupily příliš, a splnil by se tak předpoklad Čechů, že reformy budou k ničemu.

Šéfporadce předsedy vlády Martin Říman (ODS):

0„Podívejme se na Slovensko. Tam ještě Dzurindova vláda provedla zásadní reformy – zavedla rovnou daň, vytvořila nějakou podobu důchodové reformy. Přišel Fico, který měl velmi radikální slovník […] a rovnou daň ponechal, v tom důchodovém systému udělal nějaké parametrické změny, ale nezrušil, neotočil ten systém o 180 stupňů. To si myslím, že je náš způsob fungování v té veřejné sféře.“

Veřejné finance v Česku nefungují, je čas začít jednat

Ekonom Milan Zelený vidí problém ještě jinde. Podle něj je třeba stávající systém zásadně změnit. „My jsme se dostali celosvětově v těch vyvinutějších zemích do situace, kde většinou jsou ty politické síly vyrovnané. A v Česku taky - my máme dlouhodobě už vyrovnanost těch dvou opozičních stran a v podstatě jedna strana blokuje druhou,“ vysvětluje ekonom. Možností by podle Zeleného bylo dohlížet na to, aby se do politiky dostávali lidé, kteří nejsou stranicky propojení. Potom by bylo možné reformy prosazovat jednodušeji.

Všechny strany se ale shodnou na tom, že je po dlouhých letech plných diskusí čas začít jednat. Ekonomický růst minulých let totiž podle Římana zakrýval fakt, že veřejné systémy v Česku jsou neefektivní až nefunkční. Jsou totiž založené na mandatorních výdajích. Když ale příjmy tyto výdaje nepokryjí, stát se začíná zadlužovat. Systém průběžného financování tak přestane fungovat. Při náhlé změně v tempu růstu hrubého domácího produktu se pak může hospodářství dostat do potíží, stejně jak se tomu stalo při propuknutí globální ekonomické krize.