CE WOOD už je zase v insolvenci

Brno – Krajský soud v Brně zahájil insolvenční řízení se společností CE WOOD. Návrh na insolvenci největší lesnické firmy v Česku podala brněnské společnosti NIKAS družstvo, které CE WOOD údajně dluží 392 tisíc korun a navíc má i další nesplacené závazky vůči minimálně pěti věřitelům.

Podle předsedy představenstva společnosti NIKAS družstvo Ivana Hereha firma uzavřela se CE WOOD smlouvu o dílo v hodnotě 537 tisíc korun. Po vzájemném započtení pohledávek se částka snížila o 145 tisíc korun. „Dlužník je povinen zaplatit vedle jistiny dluhu i úroky z prodlení ve výši 0,05 procenta denně z dlužné částky,“ uvedl v návrhu Hereh.

Za další věřitele navrhovatel v návrhu na insolvenci označil město Jeseník, firmy Biocel Paskov, M - PRO, DUBL M a Miroslava Strapka.

CE WOOD se tak v krátké době ocitá v insolvenci podruhé. Na konci listopadu na podnik podal insolvenční návrh moskevský Volkswagen Group Finanz. O několik týdnů později řízení krajský soud zastavil, a to na návrh moskevské firmy.

Skupina CE WOOD se zabývá výrobou, zpracováním a prodejem dřeva. Mateřskou společností holdingu je akciová společnost CE WOOD. Ta v roce 2007 vykázala tržby 3,36 miliardy korun, její ztráta činila 47,8 milionu korun.