Věřitelé si budou moci napadat pohledávky, rozhodla vláda

Praha – Ministři dnes dali jednohlasně zelenou novele insolvenčního zákona, která má obnovit právo insolvenčních věřitelů popírat pohledávky vůči jiným věřitelům. Ministerstvo spravedlnosti předlohou reaguje na nález Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona zrušil s účinností od dubna letošního roku. Aby byla zrušená pasáž nahrazena v termínu, chce vláda sněmovnu požádat o zrychlené projednání novely.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) je novela nesmírně důležitá. „Věřitel může podávat žalobu proti jinému věřiteli a tvrdit, že jeho pohledávka je neplatná,“ popsal klíčový bod zákona.

Současná podoba insolvenčního zákona brání věřitelům napadat pohledávky svých konkurentů, i když jsou podle jejich názoru neoprávněné. Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům podle Ústavního soudu nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů.

Jiří Markvart, advokát

„Popírající věřitelé budou muset splnit řadu povinností, které by měly bránit zneužívání tohoto práva k účelovým manipulacím.“

Věřitelé si už v minulosti navzájem napadat pohledávky mohli. Ukázalo se to ale jako problematické. Věřitelé se nezřídka šikanovali vzájemnými návrhy a konkurz se zbytečně natahoval. Novela ale podobné průtahy podle Pospíšila věřitelům znemožní. „V rámci podání takovéto žaloby je stanoven v zákoně takzvaný předběžný přezkum, kdy jsou vyloučeny zcela bezdůvodné žaloby,“ upozornil ministr.

Další důležitou změnou, která je v novele obsažena, je změkčení ustanovení o pokutě. Tu museli platit věřitelé, kteří nadhodnotili svou přihlášenou pohledávku nebo hodnotu jejího zajištění. Nově by už ale sankce neměla přijít automaticky, rozhodovat o ní bude insolvenční správce a soud.

Ústavní soud zrušil některá ustanovení starého insolventního zákona v reakci na podání společností SCA Packaging a RWE Energie. Obě firmy se cítily poškozeny postupem insolvenčních správců ve věci dluhů Skláren Kavalier ze zkrachovalé skupiny Bohemia Crystalex Trading.