Areva si v Česku zajišťuje jaderné pozice

Praha - Francouzská společnost Areva, jeden ze zájemců o dostavbu Temelína, se po delší době přihlásila o mediální slovo. Podepsala totiž v Praze memorandum o spolupráci s českými vysokými školami. Světový leader v nukleární energetice bude spolupracovat s Českým vysokým učením technickým nebo Západočeskou univerzitou v Plzni. Za Arevu se připojila k podpisu přímo generální ředitelka společnosti Anne Lauergeonová a studentům jaderné energetiky slíbila možnost vycestovat na stáže a exkurze do provozů v zahraničí, vzdělávací programy zahrnují i stipendia.

Podle Lauergeonové se Areva rozhodla spolupracovat s českými univerzitami na základě komplexního přístupu Česka k jaderné energetice: „Víte, jádro zažívá renesanci. Nejenom v Evropě, ale v celém světě. A Česká republika má speciální roli. Za prvé tady máme rozhodnutí ČEZu investovat do jaderné elektrárny, Česká republika se dlouhodobě jadernou energetikou zabývá, a má proto skvělé odborníky.“

Areva potřebuje jen v Evropě 26 tisíc nováčků

„Univerzity jsou v Česku na vysoké úrovni. A proto jsem velmi ráda, že jsme s ČVUT v Praze a Západočeskou univerzitou v Plzni společné memorandum podepsali,“ vyzdvihla dále Lauergeonová i české vysoké školství. „Je všeobecně známo, že právě nyní začíná být jaderná energetika velmi atraktivním oborem pro mladé lidi. Jen v Evropě proto budeme potřebovat kolem 26 tisíc nových zaměstnanců. O tom není sporu. A my dokážeme najít ty nejlepší studenty. Opět opakuji, je to velmi atraktivní obor, protože jde o ty nejmodernější technologie,“ dodává šéfka Arevy.

Nejen Areva začíná vyrábět nejmodernější jaderné reaktory. Nyní má společnost na starosti čtyři nové jaderné elektrárny, které jsou ve výstavbě nebo se začnou stavět. „Máme mnoho zkušeností a nejsme žádní začátečníci. Máme oprávnění ke stavbě těchto reaktorů nové generace například ve Finsku nebo Francii. Teď pracujeme na získání podobné licence pro Velkou Británii. Naše výrobky jsou bezpečné,“ říká Lauergeonová.

Areva je někdy kritizována kvůli tomu, že její bloky EPR mají vysoký výkon, a je otázkou, zda nejsou pro českou přenosovou síť až příliš silné. To si však generální postava Arevy nemyslí: „Vaše přenosová soustava se stejně jako další v jiných zemích dokáže připravit na nové zdroje elektřiny. A jsem si jistá, že nová masivní produkce elektřiny je pro země v budoucnu velmi důležitá. Pro ČEZ přece bude dobré, že elektřinu bude moct v ještě větší míře vyvážet na zahraniční trhy. Elektřina se stane velmi atraktivním exportním zbožím.“

Lauergeonové nukleární vize

Vize světa za padesát let z pera Anne Lauergeonové zní jasně, jádro ano, ale především v kombinaci s obnovitelnými zdroji: „Je to vize nukleární, mononukleární, obnovitelná, stále využívající fosilní paliva. Co nejrozmanitější energetický mix. Co během následujících padesáti let musíme udělat, je snižovat emise. My sice vyrábíme energii hlavně z jádra, ale produkujeme elektřinu i z obnovitelných zdrojů. Energetický mix musí být v rovnováze.“

Francouzský koncern jaderného strojírenství Areva je jedním z uchazečů o dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Výběrového řízení se účastní také rusko-české konsorcium Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropres a americká společnost Westinghouse. Vítěz výběrového řízení by měl být znám na jaře roku 2012.

Anne Lauergeonová
Anne Lauergeonová
Více fotek
  • Anne Lauergeonová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2247/224675.jpg
  • Jaderný reaktor zdroj: dvice.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2032/203134.jpg