Zájem Čechů o euro klesá

Praha - Pro přijetí eura je podle posledního výzkumu agentury STEM pouze necelá čtvrtina obyvatel České republiky. To je nejméně od konce roku 2005, kdy byla podpora v porovnání s letošním lednem dvojnásobná. Většina lidí se domnívá, že přijetí eura bude znamenat výrazné zdražení. Projevují se i obavy spojené se ztrátou kontroly nad domácí měnou, s nestabilitou eurozóny, a dokonce s očekáváním zrušení společné evropské měny v důsledku zadluženosti některých zemí eurozóny. Zhruba čtvrtinové zastoupení v české populaci má názor, že přijetí eura zvýší prestiž naší země, a že dokud Česko euro nepřijme, nebude plnohodnotným členem EU. Průzkum provedla agentura STEM počátkem ledna na reprezentativním souboru 1 245 obyvatel České republiky starších 18 let.

Přesvědčených odpůrců zavedení společné evropské měny je nyní podle průzkumu 43 procent, zatímco pevných příznivců eura jen šest procent. Od loňského září celková podpora eura klesla o osm procentních bodů na 22 procent. „Tuto skutečnost pravděpodobně způsobují zprávy posledních měsíců o finančních problémech některých států eurozóny,“ komentovali výsledky autoři průzkumu.

Pozitivní očekávání jsou nyní podle průzkumu v menšině. O něco více než třetina občanů soudí, že přijetí eura pomůže českému průmyslu. Stejně velká část se domnívá, že příprava na přijetí eura donutí vládu k hospodárné rozpočtové politice a snížení zadlužování. Rovněž asi třetina dotázaných má za to, že přijetí eura je nevyhnutelné, zatímco opačný názor sdílí více než polovina Čechů.

Proti přijetí eura jsou v různé míře sympatizanti všech pěti parlamentních stran. Pro přijetí eura jsou častěji stoupenci ODS, a to ze 32 procent, TOP 09 ze 30 procent a Věcí veřejných ze 43 procent, pouze 17 procent příznivců ČSSD a desetina sympatizantů KSČM. Pro zavedení eura v ČR jsou také častěji lidé mladší a obyvatelé dobře materiálně zajištění. Občané starší 45 let jsou naopak častěji proti, stejně jako ti, kteří jsou špatně materiálně zajištění, zjistil průzkum.

Zájem o situaci kolem zavedení eura má třetina občanů

„Zájem o dění spojené s přípravami zavedení eura zkoumal STEM poprvé v roce 2006. Tehdy se určitě zajímala necelá desetina, alespoň nějaký zájem deklarovala bezmála polovina. V současnosti ho projevuje třetina občanů,“ uvádí tisková zpráva. Častěji se o zavedení eura zajímají muži než ženy, je to 39 procent mužů proti 29 procentům žen. Zájem podle průzkumu zřetelně roste s tím, jak se zvyšuje úroveň dosaženého vzdělání a také materiálního zajištění.

„V atmosféře celkové skepse vůči euru příliš nepřekvapí zjištění, že dva ze tří občanů schvalují výrok premiéra Nečase o tom, že jeho vláda termín přijetí eura v ČR nebude řešit,“ uzavírá zprávu STEM.