Frankl: Musí panovat shoda o důchodové reformě

Praha - Tripartita se dnes bude zabývat důchodovou reformou poté, co vláda včera přerušila jednání o novele, která má reagovat na nálezy Ústavního soudu. Podle ekonoma a analytika Petra Zahradníka se nedá penzijní reforma řešit během několika měsíců nebo několika málo let. Je zapotřebí ji připravit s určitým časovým předstihem. „Dal bych přednost zásadnímu přijetí zodpovědnosti, aby se dobrovolný prvek stal více využívaným, než v současné době je,“ vysvětlil Zahradník.

Dle slov člena bývalé Bezděkovy komise Michala Frankla nemá česká společnost o důchodové reformě zatím ucelenou představu. Vláda totiž dosud nepředstavila žádný koncept, který by se dal považovat za kompletní.

„Do médií jen unikají různé dílčí informace, ale neposkytuje to informace o tom celku jako takovém. Doufám, že představu získáme po tom, co vláda zveřejní svůj koncept, a že o něm bude nějaká další debata. Důchodová reforma má smysl pouze tehdy, pokud s ní bude určité základní srozumění ve společnosti,“ vyjádřil se Frankl.

Video Rozhovor s Michalem Franklem
video

Rozhovor s Michalem Franklem

Rozhovor s Michalem Franklem

ST 6_17.2.2011

Rozhovor s Petrem Zahradníkem

Komentář Libuše Bautzové

Frankl tvrdí, že by měla nad principy důchodové reformy panovat společenská dohoda tak, aby bylo jasné, že žádná příští vláda to nezmění. „Pokud bude ale společnost rozdělená na ty, co reformu podporují, a na ty, co s ní naopak nesouhlasí, za takové situace je vážná otázka, jestli se do toho vůbec pouštět,“ vysvětlil.

Dle Frankla by se měla prodlužovat doba odchodu do důchodu

„Je nepochybné, že soukromé fondy nejsou jedinou možností a jediným cílem. Já jsem přesvědčen o tom, že základní je úprava průběžného systému, spíš parametrická. Měla by se prodlužovat doba odchodu do důchodu. Mělo by korelovat to, jak dlouho pracujeme a jak dlouho ten důchod užíváme, to pak umožňuje zachovat základní rovnováhu,“ řekl Michal Frankl. Zahradník je zase přesvědčen o tom, že pouhé vylaďování státního pilíře a přizpůsobování tomu demografickému vývoji propad v příjmech, které jdou do toho prvního pilíře, nevyřeší.