Nemůžete najít práci? Pomůže rekvalifikace nebo ESF projekt

Praha - Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z nejtíživějších problémů, se kterým se člověk může setkat. Neznamená jen citelný zásah do příjmů domácnosti, člověk často propadá psychickým problémům, stresu, velmi často může vést k rozpadu rodiny. Nástrojem, který často usnadní nalezení práce a může pomoci překlenout i vyjmenované problémy, jsou rekvalifikační kurzy. Nezaměstnanému přitom obohatí i domácí kasu. Podpora v nezaměstnanosti se totiž po dobu účasti v kurzu zvyšuje.

Rekvalifikační kurzy nejsou nárokové. Nestačí zažádat na úřadu práce a očekávat, že budeme do rekvalifikačního kurzu zařazeni, neexistují žádné lhůty, které by úřadu práce nakazovali zařadit uchazeče do kurzu. Rekvalifikační kurz spočívá na dohodě mezi úřadem práce a uchazečem. Aby mohl být člověk do kurzu zařazen, musí být registrován na úřadu práce.

Když jste úřadem vybráni do některého z rekvalifikačních kurzů (obor určuje dle potřebnosti dané profese úřad), musíte s ním podepsat dohodu, jejíž součástí je mimo jiné ustanovení, že pokud kurz bez vážných důvodů nedokončíte, jste povinni uhradit veškeré náklady s ním spojené. Úřad práce se na druhé straně zavazuje uhradit veškeré přímé náklady na rekvalifikační kurz. Obdobně si můžete nárokovat náklady s rekvalifikací spojené – jízdenky meziměstské dopravy, ubytování (pokud se rekvalifikace konají mimo místo bydliště) atd.

Video Reportáž Moniky Bezuchové a Ivana Lukáše
video

Reportáž Moniky Bezuchové a Ivana Lukáše

Stát kromě toho účastníka rekvalifikačního kurzu zaplatí. Během rekvalifikace mají nárok na podporu, která se rovná 60 procentům čisté poslední mzdy nebo platu, zároveň však nesmí překročit v roce 2011 částku 15 161 korun (u běžné podpory v nezaměstnanosti je to částka 13 528 korun). Rekvalifikace nejen rozvíjí naše schopnosti a dovednosti, ale také se vyplatí finančně.

Nezaměstnaným pomáhají také projekty financované Evropskou unií

Česká republika je příjemcem peněz ze strukturálních fondů Evropské unie. Velká část těchto prostředků je věnována na projekty podporující zaměstnanost. Projekty jsou zaměřené na rozvoj vzdělání, komunikační dovednosti, posílení pracovních návyků nebo třeba také na podporu živnostenského podnikání. Řada výzev z ESF je propojena s místními úřady práce (také ovšem být propojena nemusí, není to podmínkou). Neplatí zde ale žádné přesné vymezení, záleží na podobě projektového schématu. Některé projekty nabízejí pouze kurzy, které jsou de facto obdobou kurzů rekvalifikačních pouze s tím rozdílem, že obdoba podpory při rekvalifikaci se zde nevyplácí. Jiné projekty přímo nabízejí uplatnění na trhu práce – např. zaměstnání v chráněných dílnách nebo práci v podniku propojeném v daném projektu.

Vedle rekvalifikačních kurzů zajišťovaných úřady práce jsou tak projekty druhým pilířem možného rozvoje pracovních schopností. Více informací o nich najdete na www.esfcr.cz. Nepobírání podpory jako při rekvalifikaci by nemělo odrazovat od vlastního sebezdokonalování v některém z projektů ESF. Rozvíjení našich pracovních schopností je dostatečným impulsem, v budoucnu nám to může nemalou měrou pomoci k uplatnění na trhu práce, a tedy ukončení oné nepříliš příjemné epizody naší nezaměstnanosti.

V chráněné dílně v Nové Pace si na nedostatek práce nestěžují.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24