Klaus dal zelenou posílení práv věřitelů

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu insolvenčního zákona, která věřitelům dává opět právo popírat pohledávky ostatních věřitelů. Novela tak zákon dává do souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona zrušil s účinností od 31. března letošního roku. Přijatá novela má proto vstoupit v účinnost ke stejnému dni.

Současná podoba insolvenčního zákona brání věřitelům napadat pohledávky svých konkurentů, i když jsou podle jejich názoru neoprávněné. Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům podle Ústavního soudu nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů.

Parlament právo věřitelů popírat ostatní pohledávky v minulosti vypustil ze zákona, protože ho někteří věřitelé zneužívali a konkurz prodlužovali. Důsledkem byly podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) dlouhé lhůty konkurzního řízení, během nichž často zbylý majetek firmy zmizel.

Kdo bude chtít popírat pohledávku, bude muset složit jistinu

Ústavní soud však dospěl k závěru, že právo popírat konkurenční pohledávky naopak chrání majetková práva věřitelů. Poslanci vložili do novely pozměňovací návrhy, které zmírňují omezení pro věřitele popírající pohledávky. Týkají se například uložení finanční jistoty v případě, že ji po věřiteli jiní věřitelé požadují s tvrzením, že by jim nedůvodným zamítnutím jejich pohledávky mohla vzniknout škoda. Jiní věřitelé budou muset doložit, že jim újma zjevně hrozí.

Věřitel, který pohledávku druhého popře, bude podle předlohy muset složit na úhradu sporu o ni 10 tisíc korun. Věřitelé budou moci popřít pohledávku pouze na předepsaném formuláři. Popření pohledávky věřitele nebude mít vliv na výkon jeho hlasovacího práva.