Co dělat s vrakem auta odstaveným na ulici?

Praha - Dostali jste se do situace, kdy před vaším domem už nějakou dobu stojí starý automobil, kterému někdo stihl odmontovat kola, rozbít sklo, ukrást zrcátka? Majitel vůbec nejeví o auto zájem, až si říkáte, jestli ho sem náhodou neodstavil schválně? Možná by vám to zas tak nevadilo, kdyby tenhle vrak navíc nestál na vašem oblíbeném parkovacím místě nebo nehyzdil vchod do vašeho domu. Jak s takovým vrakem naložit a na koho se obrátit? 

Jak poznáme vrak?

Nejprve je potřeba si říci, co je podle silničních předpisů považováno za vrak a jak jej poznáme. Vrak je zákonem definován jako silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Lze tedy rozlišit 3 případy.

Vrakem je automobil zcela zjevně technicky nezpůsobilý k provozu. To je zrovna případ onoho auta bez kol stojícího na špalcích. Pokud pomineme animovaný seriál Flintstoneovi, auto bez motoru se taky nerozjede. V těchto případech nerozhoduje, zda má vozidlo registrační značku nebo nikoliv. Jde vždy o vrak.

Není-li vozidlo zjevným vrakem, avšak nemá registrační značku, je nutno posoudit „trvalost technické nezpůsobilosti“, která však nemusí být patrná při běžném ohledání.

Není-li vozidlo zjevným vrakem a má navíc registrační značku, v žádném případě nemůže jít o vrak, a to bez ohledu na dobu jeho odstavení a úmysl vlastníka. Není důležité ani to, že vůz má propadlou technickou kontrolu či emise. Tuto skutečnost lze často jednoduše napravit, takže nezakládá trvalou technickou nezpůsobilost automobilu.

Kdo je povinen vrak odstranit?

Zákon říká, že vozidlo ponechané na pozemní komunikaci je překážkou provozu. Kdo takovouto překážku způsobil (většinou je to vlastník vozidla), musí ji neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Vlastníkem dálnice je ze zákona stát, vlastníkem silnic první třídy stát a silnice nižších tříd spadají do kompetence kraje, vlastníkem místní komunikace je pak obec a vlastníkem účelové komunikace může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Pokud je znám vlastník vraku, zašle mu vlastník dálnice, silnice, nebo místní komunikace výzvu k odstranění vraku do dvou měsíců od doručení výzvy. Neučiní-li tak vlastník vraku, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.

Většinou bývají vraky odstaveny na místních komunikacích, v tom případě je potřeba obrátit se na obec, aby vyzvala k odstranění vlastníka, případně vrak sama odstranila. Často se však může jednat o účelovou komunikaci, jejímž vlastníkem může být například majitel pole, přes kterou komunikace vede, nebo vlastník chodníku pěšiny atd. Vlastník účelové komunikace ale není oprávněn vyzývat majitele vraku ani tento vrak odstraňovat. Není také výjimkou, že vlastník veřejně přístupné účelové komunikace vrak na komunikaci umístil sám.

Co tedy dělat v případě, že je obec nečinná nebo když vlastník účelové komunikace není oprávněn konat? Nezbývá než se obrátit na policii. O odstranění překážky silničního provozu v podobě vozidla (i vraku) rozhoduje totiž policista nebo strážník obecní policie. Vozidlo se odstraní opět na náklad jeho provozovatele.

Vrak auta
Vrak auta