Brusel žene Česko před soud, chce penále 500 tisíc denně

Brusel - Evropská komise již podruhé zažalovala Česko kvůli zaměstnaneckým penzijním fondům. U Evropského soudního dvora unie žádá, aby ČR v případě soudní prohry, zaplatila více než půl milionu korun za každý den od vynesení verdiktu až do doby, kdy směrnici převede do národního práva. První soud česká vláda již prohrála, přičemž směrnici měla převést do roku 2005.

Pokud by Česko neuspělo u soudu ani tentokrát, muselo by navíc zaplatit 5 644 eur (asi 135 tisíc korun) za den od vynesení prvního rozsudku. K dnešnímu dni od prvního rozsudku uběhlo již 414 dní a pokuta teoreticky činí zhruba 56 milionů korun. Podle mluvčí Evropské komise Pii Hansenové je situace kolem českého případu velmi vážná.

Směrnice týkající se zaměstnaneckých penzijních fondů má v celé Evropské unii sjednotit pravidla pro instituce, jež mají na starosti důchodové pojištění zaměstnanců a dohled nad jejich fungováním. Češi dosud stavěli svoji obhajobu na tom, že žádné podobné instituce nemají, české zákony je dokonce zakazují, a tudíž nevidí důvod, proč by směrnici zaváděli.

Soud: Směrnici Česko převést musí, nový penzijní pilíř spouštět nemusí

Česká obhajoba navíc již v případě prvního soudu zdůrazňovala obavy, že by zaměstnanecké fondy a další na ně napojené instituce musely v ČR vzniknout, pokud by evropské právo v této podobě přejala. Unijní soud ovšem tyto argumenty odmítl, protože podle něj cílem směrnice není harmonizace penzijních systémů napříč evropskou sedmadvacítkou.

Podle prvního rozsudku Evropského soudního dvora z ledna loňského roku Česko zaměstnanecké penzijní fondy povolovat nemusí, musí mít však připravenou legislativu na to, kdyby se je rozhodlo povolit v budoucnu. V takovém případě by pak všechny subjekty působící na českém území znaly svá práva a povinnosti. I když převedením směrnice Česku nevznikne povinnost zavést systém zaměstnaneckého penzijního pojištění, nic se nezmění na faktu, že v ČR mohou fungovat zahraniční společnosti tohoto charakteru.