Na daních se loni vybralo přes půl bilionu korun

Praha – České úřady loni na daních vybraly přes 548 miliard korun. To je o 25 miliard víc než v roce 2009. Nejvíc, téměř 270 miliard korun, stát vybral na dani z přidané hodnoty (DPH). Údaje ovšem neobsahují inkaso ze spotřebních daní, na těch se loni podle ministerstva financí vybralo 131 miliard.

Loni stouply sazby DPH o jeden procentní bod na 10 a 20 procent. Snížená sazba DPH by od příštího roku měla podle plánů vlády stoupnout z deseti na 14 procent a následující rok by se sazby DPH měly sjednotit na 17,5 procenta.   

Loni poklesl výběr u daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Ani u řady dalších daní se ovšem jejich výběr nedostal na předkrizové úrovně. Například inkaso daně z příjmu fyzických osob - podnikatelů - činilo i přes loňský nárůst necelých osm miliard korun, tedy nejméně od roku 1993, kdy stát na této dani vybral 3,5 miliardy korun. Inkaso daně z příjmu právnických osob činilo necelých 115 miliard korun, zatímco například za rok 2008 to bylo rekordních 174 miliard. 

Výnosy některých daní se podle zákona rozdělují mezi stát, kraje a obce. Podle zákona o rozpočtovém určení daní se rozděluje krajům 8,92 procenta a obcím 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Těmi jsou daň z přidané hodnoty (DPH), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Daň z nemovitosti je pak 100procentním příjmem obce.