Jedničku z reforem zasluhují Německo a Švédsko

Praha – V úsporných opatřeních si z evropských států nejlépe vedou Švédsko, Finsko a Německo. Vyplývá to z reformního barometru Businesseurope. Země posílily produktivitu práce a průmyslovou základnu, navíc dobře hospodaří se státními penězi. Špatně si ale nevedly ani státy střední Evropy, Česko nevyjímaje.

„ČR se stejně jako Polsko a Slovensko letos opět umístila na dobrém místě. Těží ve srovnání s průměrem EU z poměrně dobrého stavu konkurenceschopnosti, nadprůměrného počtu odpracovaných hodin na zaměstnance a obecně příznivého makroekonomického prostředí,“ uvedl analytik Svazu průmyslu a dopravy Oldřich Körner, který je členem Ekonomického a finančního výboru Businesseurope.

Pomyslnou černou ovcí Evropy bylo Řecko, za jehož špatné hodnocení mohou podle barometru vysoká nezaměstnanost, slabé zisky z exportu a veřejný dluh. O něco lépe skončilo Portugalsko. To čelí hlavně nízké produktivitě práce a špatným ekonomickým vztahům se zahraničními partnery.

Mezi velkými členskými státy Španělsko a Británie vykazují nadprůměrný ukazatel HDP na osobu a úroveň produktivity práce. Na druhé straně disponují relativně menší průmyslovou základnou a trpí vysokými schodky státních rozpočtů. Španělsko čelí také vysoké nezaměstnanosti a Británie vykazuje nízkou úroveň soukromých i veřejných investic. Itálie trpí zase nízkou úrovní účasti obyvatelstva na pracovním trhu, má slabší exportní výkon a vysoký veřejný dluh.

Evropa zaostává za světem

Reformní barometr poukázal taky na to, že unijní státy pořád výrazně zaostávají za ekonomikou Spojených států a že pozici některých členských zemí ohrožují dynamicky se rozvíjející třetí trhy – zejména Brazílie, Ruska, Indie a Číny. „V nových podmínkách po recesi vykazuje Evropa menší výkonnost než americká ekonomika, která čelí obdobným rozpočtovým a makroekonomickým problémům. Rychle se rozvíjející trhy BRIC zemí vykazují ještě rychlejší zotavení z recese a významně roste jejich podíl na světové ekonomice,“ uvedla Businesseurope.