Mladí mají smůlu, fond bydlení přestal přijímat žádosti o půjčku

Praha - Státní fond rozvoje bydlení dnes zastavil přijímání žádostí o úvěr poskytovaný žadatelům do 36 let na výstavbu nebo pořízení bytu či domku. Letošní počet žádostí se už totiž přiblížil ročnímu limitu, který má fond k dispozici. Oznámilo to ministerstvo pro místní rozvoj. Fond bydlení poskytoval tyto úvěry do maximální výše 300 000 korun.

Úroková sazba úvěrů činí dvě procenta, splatnost může být až dvacet let. Za každé narozené nebo osvojené dítě, o které se dlužník nadále stará, může úřad odpustit splacení jistiny do výše 30 000 korun.

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj:

„Jde o standardní postup ve chvíli, kdy hrozí vyčerpání ročního limitu. V letošním roce bylo na Státním fondu rozvoje bydlení přijato více než 500 žádostí.“

Státní fond rozvoje bydlení tuto podporu poskytuje již od roku 2004. Za tu dobu uzavřel 24 000 úvěrových smluv v celkové hodnotě přes sedm miliard korun.