Hušák podal návrh na insolvenci Sazky

Praha – Po místopředsedovi představenstva Sazky Romanu Ječmínkovi podal návrh na insolvenci také jeho šéf a generální ředitel společnosti Aleš Hušák. Stalo se tak po dnešním jednání Městského soudu v Praze, který vyslýchal vedení Sazky i její věřitele. Rozhodnutí Hušák oznámil členům představenstva a poté zaslal soudu. Podle mluvčího Sazky Jana Tuny se veřejnost další informace dozví v průběhu neděle a pondělí. Po Hušákově návrhu soudci mohou o insolvenci firmy rozhodnout kdykoliv, původně měli rozhodovat až 21. dubna.

Hušák přitom původně oznámil, že si na podání vlastního návrhu vezme čas do pondělí. Jednání na městském soudu se týkala hlavně dohod se společností Gladiolus, která měla podle smlouvy s vedením Sazky společnosti poskytnout úvěr na další fungování. Právě po jeho případném neschválení chtěl Hušák rozhodnout o podání vlastního insolvenčního návrhu. Sazka podle informací insolvenčního rejstříku dlužila k 10. březnu 26 různým věřitelům 1,37 miliardy korun po lhůtě splatnosti.

Návrhy smluv o úvěru se společností Gladiolus, kterou založili zájemci o Sazku Penta a E-Invest, počítají s tím, že Sazka dostane úvěr 2,5 miliardy Kč, který má být zajištěn jejím majetkem. Ve věřitelském výboru, který se bude k úvěru vyjadřovat, bude mít dva zástupce finanční skupina PPF a jednoho skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Obě skupiny, které se o Sazku ucházejí, dříve uvedly, že budou postupovat ve shodě. KKCG přitom již dříve soudu navrhla, aby žádost Sazky o přijetí úvěru od firmy Gladiolus zamítl.

Video Rozhovor s Romanem Ječmínkem
video

Rozhovor s Romanem Ječmínkem

Věřitelé mohou spolurozhodovat o dění v Sazce

Městský soud v Praze dnes také jmenoval členy prozatímního věřitelského výboru Sazky. Jsou jimi zástupci společností Moranda, Siderius, KKCG Structured Finance, GTECH Corporation a Česká spořitelna. Zároveň soud znovu ustanovil Josefa Cupku předběžným insolvenčním správcem firmy.

0Mimo Ječmínka podal na Sazku insolvenční návrh jako první 17. ledna podnikatel Radovan Vítek prostřednictvím společností Moranda a Siderius.  Skupina PPF je od Vítka převzala a stala se tak významným věřitelem loterijní firmy, 4. března pak s vlastním návrhem přišla KKCG Structured Finance Karla Komárka. Ječmínek ohlásil svůj návrh před čtyřmi dny.

Členy prozatímního věřitelského výboru jmenuje soud obecně tak, aby v něm byly zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy jejich pohledávek, například zaměstnanci, bankovní věřitelé, dodavatelé, majitelé dluhopisů atd. Díky jmenování věřitelského výboru dnes věřitelé poprvé dostali možnost skutečně ovlivňovat dění v Sazce.

Sazka a možná insolvence - co dál?

0Insolvenční řízení, při kterém soud zkoumá, zda je firma schopná plnit své závazky a dále fungovat, mohou vyvolat jak věřitelé společnosti, tak její management. Základní podmínkou pro vyhlášení insolvence je, aby dlužník, s nímž je vedena, měl více věřitelů, dlužil déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nebyl schopen své závazky plnit.

Pokud soud shledá, že společnost není schopna své závazky hradit, vyhlásí její úpadek. Věřitelé pak mohou vyslat své zástupce do tří- až sedmičlenného věřitelského výboru, který zastupuje jejich zájmy a spolupracuje se soudem i soudem jmenovaným insolvenčním správcem.

0Jak věřitelský výbor, tak insolvenční správce mohou být jmenováni již na samém začátku insolvenčního řízení, v takovém případě je až do vyhlášení úpadku prozatímní, respektive předběžný. Předběžný insolvenční správce již byl v Sazce jmenován, odvolací soud jeho jmenování poté zrušil, dnes byl jmenován znovu. Spolu s ním soud jmenoval i prozatímní věřitelský výbor.

V případě právnické osoby připadají v úvahu dvě možnosti řešení po vyhlášení úpadku - konkurs nebo reorganizace. Konkurs by nejspíše znamenal konec Sazky jako takové, je při něm totiž zpeněžen veškerý majetek dlužníka a výtěžek si následně rozdělí věřitelé.

V případě Sazky se ale hovoří spíše o možnosti, že soud povolí reorganizaci firmy. Ta je možná, jen pokud má firma obrat přes sto milionů korun nebo alespoň stovku zaměstnanců či v případě, že s navrženým reorganizačním plánem souhlasí alespoň polovina všech zajištěných věřitelů.