PPF: Hušák se snaží zmanipulovat insolvenční řízení se Sazkou

Praha - Skupina PPF se obává, že generální ředitel loterijní společnosti Sazka Aleš Hušák uměle vytváří obrovskou pohledávku. To mu má umožnit prosadit zástupce spřátelené firmy do věřitelského výboru společnosti, která je od dnešního dne v úpadku. Vedení Sazky ale podobné praktiky popírá.

PPF je jedním z největších věřitelů Sazky, jejíž úpadek dnes prohlásil Městský soud v Praze. Teď se obává o zdar případné restrukturalizace předlužené firmy. „Vedení Sazky neváhá v těchto hodinách účelově vytvářet virtuální závazky Sazky, podle všeho v řádech miliard korun. Předpokládáme, že s pomocí takto vykonstruovaných dluhů chce manipulovat insolvenčním procesem v neprospěch skutečných věřitelů, tedy mimo jiné také na úkor České spořitelny, mobilních operátorů, Skupiny KKCG,“ prohlásil mluvčí PPF Milan Tománek.

„PPF jako silná finanční skupina zcela jistě ví, že závazky se dají těžko virtuálně vytvářet. Sazka s napětím očekává, jací věřitelé přihlásí své pohledávky, k čemuž byli dnes všichni, kteří tak dosud neučinili, vyzváni soudem,“ reagoval na obvinění mluvčí dosavadní loterijní jedničky na českém trhu Jan Tuna.

Video Reportáž Zuzany Luňákové
video

Reportáž Zuzany Luňákové

Řady věřitelů rozšíří i vlastníci Sazky

Podle informací ČT24 se v nejbližších dnech chystá přihlásit své pohledávky vůči Sazce i Český olympijský výbor. „Jsou to nevyplacené výtěžky z minulých let,“ uvedl místopředseda výboru Jiří Kejval. K podobnému kroku se chystá největší akcionář Sazky Český svaz tělesné výchovy i další akcionáři.

Podle dnešního rozhodnutí Městského soudu v Praze je Sazka v úpadku. Insolvenčním správcem firmy soud jmenoval Josefa Cupku a rozhodl o svolání schůze věřitelů na 26. května. Způsob řešení úpadku soud nestanovil. Ve hře tak zůstává konkurz, což by znamenalo konec české loterijní jedničky, nebo reorganizace, o které se mluví stále častěji. Své pohledávky vůči firmě musí věřitelé přihlásit do třiceti dnů, jinak nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.