VV: Místo zvýhodnění stravenek 6 000 pro každého pracujícího

Praha - Koaliční strana Věci veřejné se nebrání zrušení daňového zvýhodnění stravenek, ale v takovém případě chce zavést daňový bonus pro zaměstnance ve výši 6 000 korun ročně. Člověk i s nulovými daněmi by tak na rozdíl od daňové slevy od státu peníze získal. Věci veřejné rovněž chtějí ponechat daňové zvýhodnění hypoték. Na druhou stranu ale strana plánuje zvýšení firemních daní o procento - na 20 procent.

Ministerstvo financí plánuje v rámci daňové reformy zrušit zhruba čtvrtinu z celkových 118 daňových výjimek. Zaniknout by mělo nejen osvobození od daně u stravenek nebo režijních jízdenek, ale například i u příspěvku na výstroj nebo výsluh u ozbrojených složek. Skončit by měl i odpočet od daně u příspěvku odborům. Jako náhradu chce ministerstvo zavést zaměstnaneckou paušální slevu na dani ve výši 3 tisíc korun ročně.

„Můžeme být pro zrušení jen v případě, že budou daňové bonusy pro zaměstnance až v hodnotě 6 000 korun, tedy 500 korun měsíčně,“ uvedl Babák. Ministr dopravy Vít Bárta dodal, že v nadcházející diskuzi není ani tak podstatná suma, jako to, aby zvýhodnění bylo daňovým bonusem, a ne slevou. „To znamená, aby i ti chudší, kteří nemají z čeho dopočítávat slevu, měli garantováno, že od státu tu částku dostanou. Chráníme ekonomicky i ty nejslabší. I kdyby jste měl nulové daně, tak to od státu v tomto případě dostanete,“ vysvětlil Bárta.

Video Odbory a VV k vládním reformám
video

Odbory a VV k vládním reformám

VV na straně odborů

Věci veřejné tak dávají za pravdu odborům. Právě ty totiž poukazovaly na to, že zrušení zvýhodnění bonusů a jejich nahrazení daňovým paušálem nejvíce postihne nízkopříjmové skupiny pracovníků, kteří už nyní daně neplatí. O změně způsobu kompenzace ze slevy na bonus je ochotné diskutovat i ministerstvo fianncí. „Transformace na bonus je věcí diskuse. Určitě je možné o tom diskutovat v rámci těch 3 tisíc, které navrhuje ministerstvo financí,“ řekl ČT24 náměstek ministra Ladislav Minčič.

Ukončení daňového zvýhodnění u nejdiskutovanějších benefitů resort financí odůvodňuje tím, že neexistuje žádný sociální ani ekonomický důvod, aby tyto příjmy nepodléhaly zdanění. To, že někdo dostává od zaměstnavatele třeba stravenky nebo zvýhodněné režijní jízdenky, považuje resort za diskriminační. I on chce ale zrušení daňového zvýhodnění kompenzovat.

VV chtějí rovněž ponechat daňové zvýhodnění hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Ministerstvo jej v návrhu nehodlá ihned rušit, ale plánuje jeho postupné utlumení. Odpočet by se měl snížit na 150 tisíc korun ročně ze současných 300 tisíc korun. Pro nové smlouvy uzavřené od roku 2012 by nebyl odpočet vůbec možný.

Za vyšší daně pro firmy opravíme silnice

Pavel Kohout, člen NERVu

„Nejedná se o revoluční změnu. Není to vlastně reforma, ale dílčí úprava, aby nedošlo k dramatickým změnám a aby fungování systému nebylo narušeno.“

Vyšší daně plánují Věci veřejné pro právnické osoby, tedy firmy. Sazbu daně z příjmu jim chtějí zvednout na 20 procent. „Takováto výše daňové sazby nebude zásadně negativně ovlivňovat podnikání v České republice a očekávaný výnos toho zvýšení – asi 7 miliard korun – bychom rádi použili na opravu silnic,“ podotkl poslanec Věcí veřejných Michal Babák.

Ministerstvo financí v rámci reformy navrhuje ponechat zdanění firem na 19
procentech a zachování daně z dividend. Firmy ale budou mít slevu na dani
ve výši sražené daně z dividend. Věci veřejné naopak chtějí daň z dividend úplně zrušit. „Je to jiné řešení téhož, co nabízí ministerstvo financí. Problém je ve filozofii, v celkovém pohledu na daně. My se domníváme, že je žádoucí, aby bylo daňové zatížení viditelné,“ uvedl Minčič.

Variantu, kterou navrhují Věci veřejné, zvažovalo ministerstvo také, pak od ní ale ustoupilo. Roli hrálo mimo jiné i to, že se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala, že nebude zvyšovat přímé daně.