Řešení pro Starorolskou porcelánku? Nakonec reorganizace

Karlovy Vary - Starorolský porcelán Moritz Zdekauer Karlovy Vary, který je od ledna na vlastní žádost v insolvenci, čeká reorganizace. S tímto způsobem vyřešení úpadku firmy souhlasili věřitelé, přednost mu dali před konkurzem. Vedení společnosti musí nejdéle do 120 dnů zpracovat podrobný plán reorganizace včetně způsobu uhrazení všech závazků vůči věřitelům, které jsou zhruba 52 milionů korun. Informoval o tom dnes insolvenční správce firmy Petr Bendl. Firma zastavila výrobu letos v lednu a propustila přibližně stovku zaměstnanců.

Po rozhodnutí věřitelského výboru může porcelánka nadále fungovat v režimu úpadku, což znamená, že o veškerém dění ve společnosti rozhoduje insolvenční správce, věřitelé a soud. Pokud by vedení firmy nestačilo připravit v daném termínu plán reorganizace, může na to ze zákona dostat ještě dalších 120 dní, uvedl Bendl. Ten ale ve funkci insolvenčního správce porcelánky končí. „Není to úplně běžné, ale přípustné. Věřitelé se rozhodli pro jiného správce a tomu předám veškeré podklady,“ dodal Bendl.

V současnosti Starorolský porcelán vyrábí a plní závazky vůči obchodním partnerům vzniklé až po vyhlášení insolvence, konstatoval správce. Podle něho porcelánka také zaplatila zaměstnancům za únor a problém by neměl být ani za březen.

Porcelánka zaměstnává kolem 196 lidí, z toho kolem 120 lidí přešlo do firmy Bohemia Porcelán Moritz Zdekauer 1810. Insolvenční řízení se Starorolským porcelánem bylo zahájeno 5. ledna, ale 17. ledna ho krajský soud zrušil. Podle soudu z návrhu nevyplývalo, jestli se dlužník nachází v úpadku ve formě předlužení, nebo v platební neschopnosti.

Po podání nového návrhu soud znovu zahájil řízení se Starorolským porcelánem 19. ledna a pak začalo zjišťování úpadku společnosti. To vyvrcholilo rozhodnutím o reorganizaci. V případě konkurzu by patrně porcelánka zanikla.