ŘSD nechce platit za nekvalitní práci, vrací faktury na miliony

Brno – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vrátilo faktury zhotovitelům, s jejichž prací není spokojeno. Hned několika firmám jen brněnský závod neproplatil faktury za 400 milionů korun. Nejkřiklavějším případem je podle ředitele závodu Zdeňka Pánka případ Skansky, které ředitelství vrátilo fakturu na 96 milionů korun za již dříve reklamovaný úsek dálnice D47 u Bílovce, na nějž se sesunula část svahu.

Ministr dopravy Vít Bárta (VV) a spolu s ním i Ředitelství silnic a dálnic vytáhly do boje proti nekvalitně odvedené práci na českých silnicích. Na celé řadě staveb podle informací generálního ředitele ředitelství Jiřího Švorce probíhají reklamace a začíná to přinášet ovoce. „Máme již některé pozitivní výstupy, například na již několikrát mediálně zmiňované problematice zádržných systémů na dálnici D1 a R55 v minulém týdnu došlo ze strany zhotovitele, v tomto případě to byla Skanska, k výměně neodpovídajících dílů,“ informoval Švorc.

Jednotlivé komponenty svodidel jako například svodnice, sloupky a distanční díly podle dřívějších informací ředitelství neodpovídaly technickým parametrům a někdy nebyly vůbec označeny identifikační značkou výrobce, která zaručuje, že svodidla prošla příslušnými testy. To ohrožuje bezpečnost řidičů při nárazu do svodidla. Ředitelství proto nechalo na sporných úsecích snížit rychlost ze 130 na 100 km v hodině. V nejbližších dnech by díky odstranění závady mělo toto omezení z dálnice i rychlostní silnice zmizet.

Ředitelství také nezaplatilo fakturu společnosti Skanska, za úsek D47 u Bílovce, na který se už během stavby v roce 2009 sesunul svah a dálnice se kvůli tomu dostala do havarijního stavu. „V průběhu dokončení prací se svah začal znovu posouvat. Ty práce, které byly, byly nedostatečné,“ popsal situaci Pánek. „Odpovědnost je na straně Skansky, protože se jednalo o dílčí plnění v době sesuvu ze strany objednatele nepřevzaté,“ dodal.

Ředitelství silnic a dálnic hodlá v přísnějších kontrolách přebírané práce a důslednějšímu postupu vůči stavebním firmám pokračovat. Vede řadu dalších reklamačních řízení, například kvůli nerovným úsekům a sesuvům na dálnici D11, za kterými stojí rovněž Skanska.

Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy připadá největší díl reklamací právě na společnost Skanska a má dosahovat až jedné miliardy korun. Skanska to ovšem popírá. Firma je největším dodavatelem silničních staveb pro stát a zároveň mu na zhotovení prací nabídla největší slevy.

Bortící se svahy dálnice D11
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24