Ministerstvo práce pomůže podnikům najet na růstovou vlnu

Praha - Tuzemské firmy mohou v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! od května požádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Výše finančního příspěvku bude činit pro malé a střední podniky až 500 tisíc korun měsíčně, u velkých firem i více. Celkem bude v rámci projektu, který navazuje na již ukončený protikrizový projekt Vzdělávejte se!, rozděleno 2,3 miliardy korun.

„Podpora je zaměřena na zaměstnavatele, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době mají potenciál růstu,“ uvedl první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.

Prioritně je určená pro podniky v odvětvích strojírenství, stavebnictví, sociální služby nebo pro střední a malé podniky podnikající v maloobchodě. Dále mohou o dotaci požádat firmy z odvětví ubytování, stravování, pohostinství a odpadové hospodářství. Ministerstvo pro místní rozvoj pak bude svým projektem podporovat společnosti z cestovního ruchu a ministerstvo průmyslu a obchodu firmy z energetiky.

„Chceme se zaměřit především na odborné vzdělávání, ale nechceme opustit ani obecné dovednosti,“ dodal Šiška k tomu, na co firmy budou moci peníze využít. Z projektu tak bude možné podporovat vzdělávání zaměstnanců také v oblasti komunikačních, obchodních, jazykových či IT dovedností. Vzdělávací aktivity by měly mít vazbu na realizaci konkrétní zakázky, rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit žadatele.

Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva:

„Podporou konkurenceschopnosti podniků v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP se zároveň podpoří konkurenceschopnost celé ekonomiky. V konečném důsledku to přispěje k růstu ekonomiky po hospodářské recesi a podpoře tvorby pracovních míst.“

Prostřednictvím projektu poskytne ministerstvo podnikům peníze na vzdělání či rekvalifikaci jejich zaměstnanců. Současně bude možné použít peníze z projektu i na krytí mzdových výdajů na zaměstnance po dobu školení. Takto bude možné získat příspěvek do výše 25 procent prostředků na vzdělávání, maximálně pak do 8 tisíc korun měsíčně.

Peníze i pro nezaměstnané

V rámci projektu budou moci o dotaci požádat i zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, a to především ti, kteří mohou získat práci u firem ve výše uvedených odvětvích. Peníze jim budou poskytovány přes úřad práce například na rekvalifikaci či na poradenství při hledání zaměstnání.