Koupit, nebo nekoupit pozemky před vjezdem do garáží?

Praha – S bydlením to v dnešní době není jen tak. Zvlášť když bydlíte v bytovém domě. Byt, který vlastníte, si můžete vyšperkovat, jak jen chcete. Jenže se společnými prostory to nebývá až tak jednoduché. Možná jste někdy zažili, že shromáždění vlastníků bytů bylo bouřlivé a plamenné, nakonec se všichni pohádali a k žádné dohodě nedošlo. Nebo už u vás v domě všichni rezignovali, na schůze vůbec nechodí, a tak k žádné dohodě ani dojít nemůže, protože se nesejde dostatečný počet vlastníků, který by se mohl na něčem dohodnout. Třeba ale máte to štěstí, že vaše společenství se pravidelně schází, všem jde o rozkvět domu, argumenty jsou věcné. Ale i tady se může stát, že k dohodě nedojde. Svědčí o tom dotaz našeho čtenáře.

„Město nám nabídlo odprodej pozemků pod domem za velmi symbolickou částku. Nebrání se ani prodeji pozemku mezi domem a silnicí, na kterém jsou příjezdové cesty ke garážím. Mezi jednotlivými vlastníky domu se ale právě kvůli tomuto pozemku s příjezdovými cestami strhla bouřlivá debata. Jedni tvrdí, že bychom ho měli koupit, aby se náhodou nedostal do roku nějakého podnikavce a ten nám pak třeba za využití příjezdových cest neúčtoval nehorázné nájemné. Druhá skupina ale tvrdí, že pokud pozemek koupíme a někdo se na něm třeba v zimě zraní, budeme mu muset platit náhradu škody. Problém by prý taky mohl být třeba s tím, když nám pak někdo cizí bude blokovat svým autem vjezd do garáže. Policie ho prý neodtáhne, když půjde o soukromí pozemek. Je to pravda? Která varianta by pro nás byla i z dlouhodobého hlediska výhodnější – koupit pozemek nebo ne?,“ ptá se čtenář z Prahy.

Asi není sporu v tom, že pozemek pod domem je výhodné koupit. „Tady bych ale rád upozornil, že pozemek nemůže koupit Společenství vlastníků jednotek, ale budou ho kupovat jednotliví vlastníci jednotek, kteří se tak stanou i spoluvlastníky pozemků,“ upřesnil místopředseda Sdružení nájemníku ČR Jan Vozárik. V takovém případě je potřebný souhlas všech vlastníků jednotek.

Pojďme se ale věnovat otázce koupit či nekoupit pozemky před domem? Otázka vypadá téměř jako hamletovská. My ale žijeme v právním státě, a tak nás zajímaly zejména právní důsledky případné koupě. Na ty jsme se zeptali advokáta Pavla Nastise.

Může nový majitel pozemků chtít nájemné za umožnění příjezdu ke garážím?

Ano, nový majitel pozemku by mohl chtít nájemné. Vlastníci garáží ale můžou po novém majiteli požadovat zřízení věcného břemene spočívající v právu průjezdu ke garážím. Vše by záleželo na vzájemné dohodě mezi vlastníkem pozemku a vlastníky garáží. Výše nájemného není stanovena žádným právním předpisem. Pokud by se strany mezi sebou nedohodly nebo pokud by například majitel pozemku bránil majitelům garáží v průjezdu, mohli by se majitelé garáží obrátit na soud se žalobou o zřízení věcného břemene

Pokud se na soukromém pozemku někdo zraní, jak je to s odpovědností a případnou náhradou škody?

Za schůdnost chodníku a sjízdnost místní komunikace odpovídá jejich vlastník, je tedy odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Nicméně, laicky řečeno, pokud budete pozemek řádně udržovat stejným způsobem jako se staráte třeba o prostory před domem, tedy například odklízet sníh, obavy nejsou na místě.

Je pravda, že policie neodtáhne vozidlo, které brání ve vjezdu, pokud jde o soukromý pozemek? 

Není důležité, kdo je vlastníkem pozemku. Policie takové vozidlo odtáhne, ale jedině tehdy, když neoprávněně stojí na pozemní komunikaci (například pokud tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci).

 „Argumenty obou skupin, o kterých čtenář v dotazu hovoří, jsou namístě a je tedy těžké doporučit tu či onu variantu,“ shrnul problém Jan Vozárik. „Pokud je zde ale obava z neumožnění vjezdu do garáží, pak by o případné koupi těchto pozemků měli uvažovat zejména ti, kteří tyto garáže vlastní,“ doporučil.

Jednoznačnou odpověď jsme vám tentokrát nedali. A ono to vlastně ani nejde. Přestože byt je váš, o společných částech domu či o společném vlastnictví pozemků rozhodujete společně s ostatními vlastníky. Takže nezbývá než se společně poradit, společně hlasovat a společně se o majetek starat.

Parkování na sídlišti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24