V čem bodují Češi? Vedle strojírenství i v nanotechnologiích

Praha – Exportní zakázky tuzemských vývozců rostou. Podle průzkumu společnosti HSBC Grant si loni polepšila téměř polovina z nich. Tahouny českého exportu jsou přitom vedle firem z tradičních oblastí jako strojírenství a energetika nově i společnosti zabývající se vývozem nanotechnologií. Výsledky průzkumu dnes HSBC zveřejnila u příležitosti udělování cen v rámci projektu na podporu zahraničního obchodu.

Zvýšení objemu exportních zakázek v loňském roce potvrdilo 45 procent dotázaných firem. „V rámci průzkumu jsme identifikovali současné tři nejnovější tahouny českého exportu. Na rozdíl od energetiky a strojírenského průmyslu pro nás nanotechnologie byly do jisté míry příjemným překvapením,“ uvedl ředitel exportních finančních služeb HSBC Bank Tomáš Nymburský.

Právě nanotechnologie přitom zažívají mezi českými vývozci velký boom. Zájem o ně potvrdilo 29 procent respondentů průzkumu. „Svědčí to o tom, co my neustále tvrdíme – Česká republika je stále vnímána jako inovativní ekonomika a celá řada menších společností v ČR již dnes uzavírá spojenectví s nadnárodními společnostmi a vytváří mezinárodní vědecké týmy, které samozřejmě dodatečně přináší nejenom kapitál, ale i know-how právě pro vývoj výrobků s vyšší přidanou hodnotou, kam samozřejmě nanotechnologie patří,“ zdůraznil Tomáš Nymburský.

Video Komentář Tomáše Nymburského
video

Komentář Tomáše Nymburského

Zájem o českém zboží mají po celém světě

České firmy nicméně neztrácí pozici ani v oblastech, které jsou už dlouhá léta jejich tradiční doménou – tedy v energetice a strojírenství. Zájem o tuzemskou produkci energetických zařízení, průmyslových a technologických mají podle průzkumu hlavně státy východní Evropy, Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie nebo Turecko. „Exportéři si dokázali poradit s nepříznivými ekonomickými podmínkami a prorazit na světovém trhu, kde se podle průzkumu vrátili na úroveň před rokem 2008. Nicméně nadále vidíme pro české exportéry dostatečně nevyužitý potenciál Asie, Latinské Ameriky a dalších rozvíjejících se trhů,“ podotkl David Füllsack z Hospodářské komory.

Drtivá většina dotázaných tuzemských vývozců si stěžuje na nedostatečnou podporu vlády. Podle Nymburského může do jisté míry souviset se zpožděním nové exportní strategie státu či plánovaným rušením obchodně-ekonomických úseků na českých ambasádách.

HSBC při udělování cen ve svém projektu Grant hodnotí nejlepší budoucí projekty v jednotlivých regionech, kam český export směřuje. Za Asii si letos odnesla první cenu společnost P-D Refractories CZ, která je předním tuzemským výrobcem žáruvzdorných výrobků a surovin. V kategorii Jižní a Střední Amerika včetně Mexika získal prvenství výrobce strojní dobývací techniky T Machinery a v kategorii Blízký východ včetně Turecka první místo obsadil specialista na sušení dřeva a s tím spojené technologie Katres. Mezi vývozci orientovanými na Evropu si nejlépe vedla společnost Topgeo, která se zaměřuje na zakládání staveb a stavební výrobu.