Sazka je na tom hůře, než tvrdilo její vedení

Praha – Sazka se bez dalších peněz neobejde. Naléhavě potřebuje prostředky pro zajištění své běžné činnosti. Tvrdí to předseda prozatímního věřitelského výboru Josef Novotný. Poté, co se výbor seznámil s dostupnými informacemi o aktuální ekonomické situaci Sazky, konstatoval, že její situace je výrazně horší, než doposud uvádělo vedení loterijní firmy. Firma dnes prohlásila, že oslovila držitele dluhopisů, londýnskou pobočku společnosti The Bank of New York Mellon, zda loterijní společnosti nabídne financování jejích závazků. Sazka je od 29. března v úpadku.

„Podle českého insolvenčního zákona mají zajištění věřitelé Sazky, z nichž je agent pro zajištění tím největším, přednostní právo na poskytnutí financování za předpokladu, že sjednávané podmínky financování nebudou horší než ty, které nabízí třetí strana,“ informoval mluvčí Sazky Jan Tuna. Společnost The Bank of New York Mellon, London, je podle něj největším zajištěným věřitelem a má na financování podniku přednostní právo.

Šéf Sazky má předložit reorganizační plán co nejdříve

Výbor také vyzval insolvenčního správce Josefa Cupku, aby na základě nabídky skupiny PPF a KKCG zahájil kroky k zajištění úvěrového financování provozní činnosti Sazky v souladu s insolvenčním zákonem. Obě společnosti minulé pondělí nabídly, že poskytnou peníze na výplatu všech výher, včetně dlužných částek u provozovatelů loterijních a mobilních terminálů, a to v okamžiku, kdy z vedení Sazky odejde její ředitel Aleš Hušák. Sazka označila tuto nabídku za protiprávní.

Hušák potom má předložit principy reorganizačního plánu, který podle opakovaných vyjádření připravuje. Výbor jej především žádá, aby doložil, jakým způsobem zajistí potřebné finanční prostředky v průběhu přípravy reorganizačního plánu, když je prý zřejmé, že peníze na běžný provoz nemá již nyní.

0Prozatímní věřitelský výbor Sazky tvoří největší věřitelé firmy, a to KKCG, Moranda, Siderius, GTECH Corporation a Česká spořitelna. Firmy Moranda a Siderius patřily podnikateli Radovanu Vítkovi, jeho věřitelskou pozici ale převzala PPF.

První peníze už jsou na cestě

Investiční skupiny Penta a E-Invest podnikatele Martina Ulčáka už nakupují pohledávky sportovních svazů za loterijní společností Sazka. Jejím akcionářům navíc nabízí finanční podporu. Prostřednictvím společnosti Gladiolus se již dohodly s Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV), Českou asociací Sport pro všechny a Asociací tělovýchovných jednot a sportovních klubů na odkoupení jejich pohledávek vůči Sazce za celkem 140 milionů korun.

Penta ve své tiskové zprávě:

„Investiční skupiny Penta a E-Invest nabízejí akcionářům Sazky finanční podporu a pomoc s cílem zachránit společnost před nepřátelským převzetím a konkurzem.“

Penta dnes už sportovním svazům poukázala první splátku ve výši 63 milionů korun. Obě investiční skupiny se zároveň zavázaly, že jsou připraveny podporovat sportovní svazy částkou 300 milionů korun ročně a garantovat zachování 30procentního podílu v Sazce. Nabídka je však podmíněná úspěšným uskutečněním dlužnické reorganizace Sazky v plné součinnosti mezi akcionáři Sazky, Pentou a E-Investem. Obě společnosti proto očekávají, že sobotní valná hromada hlavního akcionáře Sazky ČSTV přijme usnesení, ve kterém podpoří vzájemnou spolupráci s cílem zachránit společnost před nepřátelským převzetím.

Svou nabídku sportovním svazům v úterý představili i největší věřitelé a soupeři Penty – skupiny PPF a KKCG. Navrhují, že svazům nechají pětinu Sazky a na sport budou posílat po dobu pěti let 200 milionů korun. „Je to naše reakce na krok PPF a KKCG,“ potvrdil zdroj z Penty to, že svou nabídkou chce společnost dřívější návrh konkurentů překonat.

„Nyní nelze říct, která nabídka je lepší,“ uvedl starosta České obce sokolské Oldřich Lomecký. Nezáleží totiž podle něj jen na částce plynoucí do sportu či na velikosti zachovaného podílu v Sazce, ale na dalších aspektech. Za jeden z nejdůležitějších označil ten, jak velkým věřitelem skupina nabízející pomoc je, protože na jejím přístupu k Sazce bude záviset budoucnost loterijní firmy.

Penta chce získat vliv

Podle serveru Aktuálně.cz Penta nákupem pohledávek sportovních svazů vůči Sazce získá možnost stát se členem věřitelského výboru firmy, který dění v Sazce významně ovlivňuje. Penta prý pohledávku od sportovních svazů sdružených v ČSTV přihlásí u Městského soudu v Praze v rámci insolvečního řízení. Tento dluh tvoří peníze, které Sazka měla poslat svazům v minulých letech, ale kvůli svým finančním potížím to neudělala v plné výši.

„Fakt, že Penta chce převzít pohledávku ČSTV za Sazkou, má jediný cíl: za každou cenu se dostat do věřitelského výboru a z něj bezprostředně brzdit restrukturalizaci Sazky,“ uvedl mluvčí PPF Milan Tománek. To má podle něj Pentě pomoci získat více času na převzetí unikátní prodejní sítě Sazky a tím svého přímého konkurenta srazit na kolena. Penta vlastní konkurenční firmu Fortuna, jež chystá vstup na trh loterií. „Má-li být nabídka Penty míněna vážně, pak musí nejprve vyplatit současné věřitele Sazky částkou převyšující šest miliard korun a zastavit insolvenční řízení dodáním dalších miliard na provoz Sazky,“ podotkl Tománek.

Zároveň tím Penta zvýší svůj podíl v budoucím výboru věřitelů Sazky. Nyní se hraje o to, kdo mezi věřiteli získá rozhodující slovo. Na konci května se sejde schůze věřitelů, která rozhodne o dalším postupu v Sazce, například o tom, pod čí taktovkou, a zda vůbec, se odehraje reorganizace zadlužené firmy. Penta prosazuje spolu s šéfem Sazky Alešem Hušákem a skupinou E-Invest reorganizaci podle dlužníka, tedy Sazky. Skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a KKCG podnikatele Karla Komárka chtějí reorganizovat Sazku samy.

Sazka
Sazka
Více fotek
  • Sazka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2400/239909.jpg
  • Penta autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2228/222799.jpg
  • Fortuna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2044/204328.jpg