České penzijní fondy vynášejí nejméně ve střední Evropě

Praha - České penzijní fondy mají nejhorší finanční výkonnost ve střední Evropě. S odvoláním na analýzu ekonomů z výzkumného centra IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR to píše dnešní Právo. Podle deníku analýza porovnávala výkonnost penzijních fondů v posledním desetiletí v ČR, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Podle výsledků studie reálné zhodnocení úspor (tzn. při zohlednění inflace) v českých penzijních fondech za posledních 15 let nikdy nepřesáhlo čtyři procenta, ve většině let se pohybovalo kolem nuly a v letech 1998, 2001 a 2008 bylo dokonce záporné, píše Právo.

Neuspokojivé výsledky českých penzijních fondů podle autorů studie vyplývají především ze dvou faktorů. „Prvním problémem je forma regulace fondů - jejich povinnost vykazovat každoroční kladné nominální výnosy, což je vede k mimořádně konzervativní investiční strategii a investicím buď do krátkodobých instrumentů s malými výnosy, nebo do dluhopisů, které dohromady tvořily 92 procent veškerých investovaných prostředků,“ uvádí analýza.

Druhým kamenem úrazu je podle autorů studie „nedostatečná právní forma penzijních fondů, která jim umožňuje zvyšovat náklady pomocí netransparentní regulace poplatků a odměn, jež fondy účtují klientům“.

Ekonomové z centra IDEA doporučují, aby součástí jakékoliv budoucí reformy důchodového systému v ČR byla zásadní revize podmínek pro fungování penzijních fondů. Fondy se podle nich především budou muset zaměřit na dlouhodobé investice, dalším nutným krokem bude i oddělení majetku akcionářů penzijních fondů a klientů.