USA: Vyšší státní dluh, než má Portugalsko, nic neznamená

New York - Přestože Spojené státy mají v poměru k Portugalsku vyšší státní dluh, státní bankrot je v horizontu nejbližších let vysoce nepravděpodobný. Kromě faktické výše dluhu je třeba se totiž soustředit na kredibilitu dané země a na její náklady na obsluhu samotného dluhu. Pokud totiž vláda sáhne k restrukturalizaci trhu, jedná se o její vlastní rozhodnutí. Není totiž dost dobře možné, aby zemi došly finanční zdroje na splácení dluhu. Státní dluh Portugalska, který zemi nakonec donutil požádat o pomoc, se podle finančního serveru MarketWatch pohybuje kolem 87 procent HDP. V případě Spojených států je to asi 99 procent. Zatímco rozpočtový deficit Portugalska činí 8,6 procenta HDP, deficit Spojených států loni vzrostl na 8,9 procenta HDP.

Jak se nicméně v minulosti již několikrát potvrdilo, čísla sama o sobě příliš zásadní nejsou. Například Velká Británie byla po druhé světové válce schopna vyhnout se bankrotu, přestože její poválečný dluh se přiblížil 240 procentům HDP. Japonsku, jehož zadlužení přesahuje už 200 procent HDP, nečiní problémy si na trzích půjčit prakticky neomezený objem peněz. Na druhou stranu, když Albánie vyhlásila bankrot v roce 1990, její státní dluh se pohyboval pouze na 16,6 procenta HDP.

Vlády si peníze raději tisknou

Praxe je tedy trochu jiná. Vlády totiž mají hned několik možností, jak situaci řešit. Vedle zvýšení daní si mohou nechat peníze jednoduše natisknout, což činí až překvapivě často. Naopak zvyšování daní voličům, aby se splatil státní dluh, není mezi politickými stranami populární řešení. Rozhodnutí restrukturalizovat dluhy tak spíše než řešení ekonomické je řešením politickým.

Další podstatnou informací pro věřitele je skutečnost, zda stát své závazky plní. Finanční trhy tak přestávají Portugalsku, které většinu svých dluhů v minulosti několikrát nesplatilo, věřit mnohem dříve než Spojeným státům. Tato skutečnost se nejednou odrazí i ve výši úroků, na něž si Portugalsko finance půjčuje. Zatímco státní bankrot Spojených států je vysoce nepravděpodobný, o zemích eurozóny se totéž říci nedá. Nejde jen o Portugalsko, ale především o Řecko, které je už teď v horší situaci.