Nezávislý audit kritizuje řízení a financování české vědy

Praha - Podle nezávislého mezinárodního audit o stavu české vědy je její řízení, hodnocení i financování nedostatečné. Zástupci britského konsorcia Technopolis, které audit připravuje, konstatovali, že jsou nutné zásadní změny. Zpráva soustředila svou kritiku především na způsob rozdělování peněz na vědu, který je prý příliš mechanický. Auditoři také vyjádřili pochyby o fungování vládní rady pro vývoj, výzkum a inovace. Nezávislé hodnocení má zajistit efektivnější rozdělování peněz právě na vědu.

„Je to důležité v tom, že zpráva je poměrně velmi kritická,“ vysvětlil náměstek ministra pro vysoké školy Jan Koucký. Dodal, že právě ministerstvo školství má vědu na starosti, odpovědnost je ale podle auditorů rozdrobena mezi všechna ministerstva: „Díky tomuto rozdrobení celkovou zodpovědnost nenese žádné ministerstvo.“

Nedostatečné hodnocení české vědy

Video TK ministerstva školství k auditu české vědy a výzkumu
video

TK ministerstva školství k auditu české vědy a výzkumu

TK ministerstva školství k auditu české vědy a výzkumu

1804

Kritika výzkumu

Audit zjistil, že výraznou slabinou je prý i fakt, že kvalita vědecké práce zatím není v Česku správně hodnocena. V současnosti se totiž všechny vědecké disciplíny posuzují podle stejných kritérií, na základě tohoto systému se pak badatelům rozdělují peníze. Na takzvaný kafemlejnek už si přitom stěžovali i čeští vědci. „Rozdělování peněz by nemělo být mechanické,“ upozornil šéf konsorcia Erik Arnold. Výsledky bádání by se prý měly posuzovat podle více kritérií.

Celkově si ale česká věda v porovnání se zahraniční nevede úplně nejhůř. V některých oborech, jako je třeba chemie, fyzika nebo matematika, jsou naši odborníci dokonce na špičkové úrovni. „Společenské vědy, humanitní vědy a pravděpodobně i umělecké obory mají samozřejmě situaci horší, protože vysoko hodnocených výsledků dosahují velmi obtížně,“ říká odborná garantka a koordinátorka auditu ministerstva školství Jitka Moravcová.

Současně se auditoři kriticky vyjádřili k fungování vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. Přestává prý být poradním orgánem, ale chová se spíše jako „virtuální ministerstvo pro vědu“. Ministerstvo školství už nyní pracuje na novém systému financování a hodnocení vědy a výzkumu a inovací. Ten by měl v praxi začít fungovat od roku 2015.

Kontrola začala v roce 2009, definitivní závěry prý budou známy letos na podzim. Nezávislé hodnocení vědeckých výsledků a podmínek pro výzkum má být využito pro efektivnější rozdělování peněz na vědu. V první předběžné zprávě auditoři také poukázali na systémové chyby stávající metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, která je podkladem pro rozdělování státní dotace vědeckým pracovištím.

Projekt mimo jiné zkoumá i podmínky pro kariérní růst mladých badatelů nebo efektivitu postgraduálního studia. Součástí auditu bude i analýza spolupráce vědy a průmyslových podniků a data o úrovni ochrany duševního vlastnictví. Výsledky budou použity v reformě systému vědy a vývoje.