Výdaje rozpočtu a státních fondů do roku 2014 schváleny

Praha - Kabinet Petra Nečase dnes schválil střednědobé výdajové rámce na roky 2012 až 2014. Vláda tak počítá pro rok 2012 s výdaji státního rozpočtu a státních fondů ve výši 1 154 miliard korun, pro rok 2013 s výdaji 1 177 miliard korun a pro rok 2014 s výdaji 1 212 miliard korun. Podle ministra financí Miroslava Kalouska odpovídají čísla vládní strategii dosáhnout vyrovnaného rozpočtu v roce 2016.

V příštím roce budou výdajové rámce odpovídat deficitu veřejných financí ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), pro rok 2013 s deficitem 2,9 procenta HDP a pro rok 2014 s deficitem 1,9 procenta HDP. Schválení výdajových rámců je první etapou při přípravě státního rozpočtu pro rok 2012.

Solární boom přinutil vládu ke zvýšení rámců

Pro roky 2012 a 2013 odpovídají výdajové rámce již loni schváleným výdajům, ovšem zvýšeným o 11,7 miliardy korun určených na kompenzace růstu cen elektřiny souvisejících s fotovoltaickým boomem.

Miroslav Kalousek, ministr financí

0„Vážím si jednomyslného rozhodnutí vlády. Je to důležitý instrument finanční disciplíny vlády. Je tak zastropována výše výdajů, a pokud dojde k lepšímu vývoji ekonomiky a nárůstu příjmů, pak se přebytečné peníze využijí ke snížení deficitu.“

Kdyby však podle Kalouska vláda nepřistoupila k aktivním úsporným opatřením a vše zůstalo při současné stavu, pak by potřebovala v roce 2014 o 100 miliard korun více než schválila ve výdajových rámcích: „Jde o strukturální změny ve státní správě i rozpočtové legislativy.“

Zelenou dnes vláda dala také státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. V roce 2010 skončilo hospodaření státního rozpočtu schodkem 156,4 miliardy korun. Deficit veřejných financí činil 4,7 procenta HDP.

Miroslav Kalousek
Miroslav Kalousek