Česká spořitelna odmění akcionáře 30korunovou dividendou

Praha - Česká spořitelna vyplatí z loňského čistého zisku ve výši 11,9 miliardy korun dividendu 30 korun na akcii, tedy stejně jako loni. Celkově spořitelna na dividendách z loňského zisku vyplatí opět 4,56 miliardy korun. Rozhodla o tom dnes valná hromada akcionářů. Rozhodným datem pro výplatu dividendy je dnešní den.

Většinu peněz z dividend získá majoritní vlastník České spořitelny, rakouská Erste Bank, která drží skoro 98 procent akcií spořitelny. Dalších 1,57 procenta představují prioritní akcie držené převážně městy a 0,44 procenta vlastní jiní drobní podílníci.

Valná hromada také odsouhlasila změnu formy akcií. Akcie na majitele se změnily na akcie na jméno. Akcionáři dále schválili rozdělení zisku společnosti a účetní závěrku za rok 2010. Externím auditorem pro rok 2011 zůstává společnost Ernst & Young Audit. Do dozorčí rady pak byli znovu zvoleni členové, kterým letos končí mandát, a to Bernhard Spalt a Heinz Kessler.