DPH podražila balíkové služby i internetové nákupy

Praha – Začátek dubna přinesl pro Čechy využívající služeb České pošty, potažmo nákupů přes internet, nepříjemné zdražení, konkrétně o pětinu hodnoty balíku a jeho obsahu. Jelikož 1. dubna skončilo osvobození od DPH, ke službám Obchodní balík, Obchodní psaní, vnitrostátní i mezinárodní služby Express Mail Service (EMS) a Svoz a rozvoz poštovních zásilek se připočítává 20procentní DPH. Změny se promítly rovněž u balíků z ciziny a internetové obchody mimo EU si na začátku roku po připomenutí plánovaného zdražení mnuly ruce.

Za zvýšením cen stojí novela zákona o DPH, která ruší výjimku, podle které mohla pošta jako státní podnik služby nabízet bez daně z přidané hodnoty. Jedná se o implementaci směrnice, kterou vydala v roce 2009 Evropská rada.

Připlatíte si především za balíky ze zahraničí

Video Reportáž Veroniky Markové
video

Reportáž Veroniky Markové

Konec března přinesl zahraničním internetovým obchodům mimo EU nebývalý zájem českých zákazníků. Ti chtěli využít toho, že od dubna je nutné platit DPH i u zásilek z mimoevropských zemí s hodnotou vyšší než 22 eur. Dosud byl limit 150 eur. U zásilek do hodnoty 150 eur je sice vyměřeno DPH, ale jsou osvobozeny od cla.

Osvobození od DPH ani od cla se nevztahuje na alkoholické výrobky, parfémy a toaletní vody nebo tabák a tabákové výrobky. Navíc pokud se jedná o zásilku zboží mezi dvěma soukromými osobami, je osvobození u zboží možné až do hodnoty 45 eur.

Pošta se zároveň od příštího měsíce stane celním deklarantem, tedy může nově zastupovat fyzické osoby (zde příjemce zásilky) v celním řízení. Pošta upozorní adresáta na příchod zásilky a pokud ji adresát pověří plnou mocí k zastupování, pošta vyřídí vše včetně uhrazení celního dluhu či vyměřené DPH. V případě, že je na zásilku vyměřeno clo či DPH, za deklarantskou činnost si pošta účtuje 180 korun. Když je zásilka propuštěna do volného oběhu bez vyměření cla a DPH, pošta neúčtuje žádný poplatek.

První kvartál roku ve znamení rekordu

Češi se tak zahraničním zbožím předzásobili v prvních třech měsících roku. Pošta odbavila za toto období více balíků než za celý loňský rok. Podle vyjádření Marty Selicharové, tiskové mluvčí České pošty, pro server Lupa.cz se v březnu zvýšil počet zásilek v meziročním srovnání v řádu desítek procent.

Pošta navíc od května zavede možnost posílání informací o dodání poštovních zásilek prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Od března již k obchodnímu balíku nabízí doplňkovou službu Vícekusová zásilka. Bez účtované DPH nadále zůstanou obyčejné či doporučené zásilky, neboť osvobození se vztahuje jen na základní, státem regulované služby, které pošta musí poskytovat.