Veterináři zadrželi belgické vepřové s nadměrným množstvím léčiva

Praha - Státní veterinární správa (SVS) zadržela zásilku 34 tun belgického vepřového masa, které bylo určeno pro další zpracování a obsahovalo nadlimitní množství léku sulfadiazin. Jak dnes informoval mluvčí SVS Josef Duben, zhruba osm tun, které již byly dále distribuovány, veterináři ještě hledají. Část masa přitom mohla být použita k výrobě masných produktů. Při jednorázové konzumaci masa však podle Dubna lidem nehrozí přímé ohrožení zdraví.

V případě belgického chlazeného vepřového byl limit, který u sulfadiazinu představuje 100 mikrogramů na kilogram masa, překročen bezmála trojnásobně. Veterináři z Belgie naměřili na kilogram 279 mikrogramů této látky. Předpisy stanovují, že podávání léčiv zvířatům musí být určitou dobu před porážkou vysazeno, což je také důvod, proč se jejich obsah monitoruje.

Josef Duben, mluvčí Státní veterinární správy:

„Toto množství samozřejmě člověka po jednorázové konzumaci nikterak přímo neohrozí, ale je to opět další kapka, která může přispívat k posílení odolnosti mikroorganismů proti antibiotikům.“

Do Belgie tak nyní směřuje kritika šéfa veterinární správy Milana Maleny. Podle něj belgické dozorové orgány zjistily nadlimitní obsah látky již 8. března, potvrdily jej však až 12. dubna. Mezitím již maso směřovalo na trh, včetně toho českého. Do systému rychlého varování RASFF Belgičané informaci vložili až 18. dubna. Čeští veterináři do té doby o výskytu zásilky nevěděli.

Prostřednictvím systému RASFF se členské státy EU vzájemně varují před nebezpečnými potravinami a krmivy, případně před potravinami nevhodnými k lidské spotřebě. Každý případ je předán příslušnému dozorovému orgánu dotčeného státu, který je povinen jej prošetřit.