Plyn od RWE od června zdraží o 9,5 procenta

Praha - Jeden z hlavních hráčů na plynárenském trhu, společnost RWE Transgas, přikročí od června k avizovanému zdražení zemního plynu tuzemským zákazníkům z řad domácností, konkrétně v průměru o 9,5 procenta. Měsíčně si tak průměrná domácnost připlatí 200 korun. Zdražení souvisí s výrazným růstem cen ropy v posledním půlroce.

„Naše ceny kalkulujeme především podle cen ropných derivátů v posledním šestiměsíčním období. A právě ty v tomto rozmezí narostly na světových trzích o 44 procent. To je faktor, který se nám promítá do nákupních cen, a proto je logické, že ke zvýšení ceny musí dojít,“ prohlásil člen představenstva RWE Transgas odpovědný za národní obchod Tomáš Varcop.

Měsíční náklady na plyn vzrostou průměrné domácnosti, která využívá zemní plyn od RWE na vaření, ohřev vody a vytápění, o 200 korun. RWE zároveň uvedla, že zákazníci, kteří na zemním plynu pouze vaří, si měsíčně připlatí devět korun.

Tomáš Varcop, člen představenstva RWE Transgas:

„V minulých obdobích jsme se pokusili držet cenu relativně stabilní, aby nedocházelo k větším než několikaprocentním výkyvům. Za posledního půl roku narostla cena plynu pro domácnosti jen o 2,3 procenta. Dnes je situace skutečně jiná. I na spotových trzích narostla cena zemního plynu za poslední půlrok o 22 procent. Tento nárůst se musí zákonitě, dnes a nebo později, projevit u všech obchodníků s touto komoditou. Současné ceny jsou neudržitelné.“

Ceny plynu pro druhé pololetí zatím nezveřejnili další dominantní prodejci plynu jako Pražská plynárenská či E.ON. Společnost RWE je vázána dlouhodobými kontrakty, zatímco některé společnosti plyn nakupují na burze. Tato skutečnost jim v minulosti umožnila nabízet zajímavé tarify, ale kvůli rostoucím cenám na spotových trzích by se tato výhoda mohla vytratit, říkají odborníci.

Společnost RWE ve druhém čtvrtletí 2011 ceny plynu neměnila. Stejné ceny plynu jako v prvním čtvrtletí, zachovaly také E.ON, ČEZ a Pražská plynárenská. RWE v Česku prodává plyn více než 2,3 milionu zákazníků.