Pokuty za nekvalitní benzín jsou na internetu

Praha – K seznamu benzínek prodávajících nekvalitních benzín dnes na internetových stránkách České obchodní inspekce (ČOI) přibyla i výše pokut, které kvůli tomu musely zaplatit. Podrobnější informace může inspekce zveřejňovat díky novele zákona o pohonných hmotách, která platí od konce dubna.

„Rozhodnutí, která v souladu se zákonem zveřejňujeme, se týkají kontrolovaných subjektů, u nichž bylo prokázáno, že v době kontroly prodávaly, vydávaly nebo přepravovaly pohonné hmoty nevyhovující jakosti, a za tato porušení jim byly uloženy sankce odpovídající míře, rozsahu a následkům jejich protiprávního jednání a také další opatření k nápravě,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Zveřejňována budou rozhodnutí, která nabyla právní moci počínaje 21. dubnem letošního roku, kdy začala platit novela zákona. Zatím ČOI na internetu zveřejnila prvních pět verdiktů o pokutách, jejichž výše se pohybuje v desítkách tisíc korun. Kromě výše pokuty a názvu pokutované firmy se lidé z rozhodnutí dozvědí i podrobnosti o zjištěných nedostatcích.

ČOI se bála informace zveřejňovat

Už od ledna inspekce na internetu pravidelně zveřejňuje seznam pump, kterým kvůli prodeji nekvalitních pohonných hmot pravomocně uložila pokuty. Vedení inspekce původně tyto stručné informace kvůli obavám z možného porušení zákona nechtělo publikovat. Názor změnilo až poté, co si ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo udělat novou právní analýzu, podle které lze tyto informace poskytovat veřejnosti. Podobný názor už dříve vyslovil také ombudsman.

ČOI loni odebrala 1866 vzorků benzínu a nafty a hrubé porušení jakosti zjistila u 2,1 procenta z nich. Uložila za ně celkem 49 pokut v celkové výši bezmála 8,3 milionu korun. Na loňském seznamu hříšníků jsou zpravidla menší pumpy.

Za prodej nekvalitního paliva hrozí pokuta až pět milionů korun. Mezi nejpokutovanější prodejce loni patřila společnost Falko II Czech, které ČOI za opakované prohřešky dala sankce v celkové výši 4,35 milionu korun.

Vydáním rozhodnutí o uložení pokuty monitorování čerpací stanice podle Fléglové nekončí. „Následně jsou inspektory ČOI odebírány další vzorky pohonných hmot, které mají ve většině případů vyhovující jakost. Jsou však firmy, na jejichž čerpacích stanicích bylo porušení i několika parametrů jakosti u odebraných vzorků zjištěno opakovaně. Právě v těch případech dosáhly uložené pokuty statisícových až milionových částek,“ uvedla Fléglová.

Na čerpací stanici
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24