Vydavatelé knih protestovali proti zvýšení DPH na knihy

Praha - Zhruba na půl hodiny zablokoval po poledni protest proti zvyšování DPH průchod Malostranskou mosteckou věží v Praze. Vydavatelé a spisovatelé zde vystavěli barikádu z knih, a symbolicky si tak připomněli také počátek Pražského povstání před 66 lety. Podle protestujících hrozí po zvýšení daně z přidané hodnoty pomalá smrt knih, hlavně odborných a také učebnic.

„Jsou to knihy jednotlivých nakladatelů, kteří je sem věnovali do barikády, aby svým způsobem demonstrovali, že celá řada těchto knih už nevyjde,“ uvedl Marek Pečenka z nakladatelství Dokořán.

Účastníkům akce se nakonec podařilo z více než dvou tisíc knih vytvořit více než metr vysokou barikádu, symbolickou DPH hráz. Mezi protestujícími byli například spisovatel Jiří Stránský, režisérka Olga Sommerová nebo předseda českého centra mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček. „Nechceme, aby DPH na knihy bylo zvýšeno, protože to samozřejmě sníží možnost jejich prodávání a kolování mezi čtenářskou obcí,“ zdůraznil právě Dědeček.

Video Protest proti zvýšení DPH na knihy
video

Protest proti zvýšení DPH na knihy

DPH u knih - 17,5 procenta

Daň na knihy by měla být v budoucnu na 17,5 procentech. Ve většině zemí unie je přitom DPH na toto zboží nižší, přičemž výjimkou je jen Dánsko a Bulharsko. „Obvykle DPH na knihy je buď extrémní nula - v Anglii a Irsku, nebo v ostatních vyspělých zemích je to pod deset procent,“ přiblížil Milan Gelnar z nakladatelství Argo.

Na požadavku osvobodit knihy od DPH se koncem dubna shodli členové senátního výboru pro kulturu, což doporučili ministerstvům financí a kultury. Reagovali tak na petici na obranu knih, kterou politikům adresoval Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Do dneška se pod ni podepsalo asi 150 tisíc lidí.

Vláda původně plánovala sjednocení DPH na 20 procentech, proti tomu se vzedmula vlna nesouhlasu různých profesních skupin. Koalice se pak dohodla, že od roku 2012 se zvýší spodní sazba DPH z deseti na 14 procent a v roce 2013 se obě sazby - snížená a základní - sjednotí na 17,5 procenta. Politici to zdůvodňují nutností financovat důchodovou reformu.