Solárníci budou přispívat do fondu na likvidaci vyřazených panelů

Praha – Ministerstvo průmyslu a obchodu zřejmě pro příští rok vybere dva nebo tři obchodníky, kteří budou vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Nahradí tak distribuční firmy, které proud vykupují nyní. Finanční vypořádání za elektřinu pak půjde přes zvláštní účet vedený u Operátora trhu s elektřinou.

Ceny energií by měl zákon ovlivnit co nejméně

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

„Návrh nového zákona velice účelně soustředí systém podpory všech zmíněných zdrojů do jednoho právního předpisu, a tím zejména usnadňuje orientaci uživatelů zákona a zjednodušuje postupy při poskytování podpory.“

„Bude platit pravidlo, že regulované subjekty, tedy provozovatelé soustavy a operátor trhu, nesmí obchodovat s elektřinou. Nový model bude platit jak pro výrobu elektřiny z nových obnovitelných zdrojů elektřiny po účinnosti zákona, tak i ze zdrojů před účinností tohoto zákona,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Zákon o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, který na svém dnešním zasedání schválila vláda, má podle ministerstva nastavit dlouhodobě stabilní a udržitelné podmínky podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů s co nejmenšími dopady na ceny energie pro konečné spotřebitele. Je spojen s Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje, který stanovuje roční limity pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Podle tohoto plánu se mají tyto zdroje rozvíjet jen tak, aby z nich Česko v roce 2020 vyrábělo 13 procent energie, jak se Praha zavázala v rámci Evropské unie.

Zákon v příštích dvou letech nadále počítá s 26procentní daní z vyrobené energie z fotovoltaických elektráren. Poprvé byl tento odvod zaveden v letošním roce, aby se tím omezilo zdražení elektřiny pro konečné spotřebitele, které hrozilo v důsledku prudkého rozvoje solárních elektráren. Změny se však dotknou biomasy. Má být ukončena například podpora společného spalování biomasy s uhlím pro výrobu elektřiny ve velkých zdrojích. Nová pravidla požadují zvyšování účinnosti výroby energie z biomasy. Počítá se také se vznikem fondu, do kterého budou provozovatelé solárních elektráren přispívat na budoucí likvidaci vyřazených solárních panelů. 

6 000 korun za megawatthodinu jako limit

Dotace už také podle nového zákona nedostane žádný zdroj energie, jehož elektřina bude dražší než 6 000 korun za megawatthodinu. „Bylo by to neekonomické,“ vysvětlil již dříve předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. Podle MPO má nový zákon odstranit nerovnosti v podpoře obnovitelných zdrojů a například zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla.