Získat podporu bude zřejmě složitější

Praha - Jedním z témat dnešního zasedání vlády je novela zákona o zaměstnanosti. Návrh mění podmínky podpory v nezaměstnanosti. Zatímco teď na ni má nárok ten, kdo odpracuje za poslední tři roky minimálně 12 měsíců, nově na podporu dosáhne jen člověk, který stejnou dobu zvládl odpracovat za dva roky. Nově by mohli příspěvek získat i pracující studenti. Novela přináší také změny v zaměstnávání zdravotně postižených.

Novela chce novou podmínkou motivovat uchazeče o zaměstnání, aby byly při hledání nové či udržení stávající práce více aktivní. Zákon rovněž počítá s podporou pro ty, kteří současně pracují a studují v denní formě studia. Při ztrátě zaměstnání se tito lidé doteď nemohli hlásit na úřadech práce. A to chce právě vláda změnit.

Jedná se o odstranění faktické nerovnosti vůči těmto fyzickým osobám, které přispívají do pojistného systému, ale následně nemohou čerpat podporu v nezaměstnanosti, píše se v předkládaném zákoně.

Video Reportáž Barbory Jelínkové
video

Reportáž Barbory Jelínkové

V oblasti rekvalifikací si bude moci nezaměstnaný nově sám vybrat a najít rekvalifikační kurz a zařízení, kde se bude školit. Obtížně umístitelným zaměstnancům by nově nemusely pomáhat s hledáním práce úřady práce, ale pracovní agentury. Ty by pak za to dostávaly od státu peníze - 5 000 Kč na každého uchazeče, za jeho umístění 1 250 Kč a za to, že by v práci vydržel aspoň půl roku, by dostali 500 Kč.

Pracovní agentura
Pracovní agentura