České daně jsou páté nejsložitější v Evropě

Praha – Ukrajina, Bělorusko, Arménie a Bulharsko – to jsou čtyři evropské státy, které mají složitější administrativu spojenou s odvodem daní než Česká republika. Všechny ostatní země jsou na tom lépe. Odvod daní zabere firmě v ČR 557 hodin ročně. Ve srovnání s průměrem OECD je to téměř trojnásobná náročnost. Vyplývá to ze studie Doing Business 2011 a informací společnosti Akont.

„V rámci Evropy existují dva přístupy ke správě daní. První reprezentují daňově vstřícné jurisdikce jako Kypr nebo Malta, kde je odvod daní velmi jednoduchý a řada v Česku známých daní vůbec neexistuje. Druhým extrémem jsou země jako Ukrajina, Bulharsko a Česká republika. V nich je daňový systém extrémně komplikovaný a umožňuje korupci a daňové úniky,“ uvedl daňový analytik společnosti Akont Viktor Hába.

To všechno podle něj firmy motivuje k přesunu sídla firmy do země se vstřícnějším daňovým prostředím. „V zemích tradičně využívaných pro daňové plánování je plátce vnímán jako klient. Na Kypru zabere odvod daní průměrně 149 hodin ročně, v Lucembursku dokonce jen 59 hodin. Velký důraz je kladen také na stabilitu právního prostředí,“ uvedl Hába.

Přesun společnosti do zahraničí podle něj může vést nejen k úspoře času, ale i k snížení daně z příjmu. „Ta dosahuje v České republice 19 procent, na Kypru 10 procent a na Maltě efektivně pět procent. Na Kypru i Maltě je od daní osvobozena výplata dividend nebo prodej podílů,“ uvedl.