Evropská komise žaluje Česko kvůli akrylaldehydu

Praha - Evropská komise podává na Česko žalobu, jelikož Praha ani přes varování nezařadila nebezpečnou chemikálii akrylaldehyd na seznam, který podléhá specifickým předpisům o biocidních přípravcích. Látka je škodlivá pro organismy a životní prostředí. Česko unijní směrnici ale nesplnilo a bude se muset bránit u Soudního dvora Evropské unie. Už v polovině března Brusel oznámil s hrozbou sankcí, že mu v seznamu scházejí další dvě látky - flokumafen a tolylfluanid používané na ochranu dřeva.

Biocidní přípravky působí proti škůdcům v zemědělství a v jejich složení se objevují látky, jako je právě akrylaldehyd. Mohou ale být nebezpečné také pro životní prostředí či pro zdraví lidí. Na trh se tak podle unijních norem mohou dostat jedině poté, co projdou patřičným testováním a také zapsáním účinné látky na seznam.

Pokuta je udělována ve výjimečných případech

Podle komise však Česko tyto podmínky v případě akrylaldehydu ve stanovené lhůtě nesplnilo, a to i přesto, že ho na to komise opakovaně upozornila. Nyní se tak Praha bude muset bránit u Soudního dvora EU, kde jí v konečném důsledku hrozí pokuta. Sankce je ale udělována spíše ve výjimečných případech.

Pro případ, aby se Česko vyvarovalo dalších sporů s Evropskou komisí, navrhla vláda v novele zákona o biocidech, aby napříště seznamy účinných látek nebyly součástí normy. Sněmovna s tím v prvním čtení novely koncem dubna souhlasila. Seznam povolených biocidních látek tak zřejmě bude nově obsahovat vyhláška vydávaná zdravotnickým resortem.

Biocidy nachází využití při hubení škůdců a plevelů v zemědělství. V přílohách zákona jich je nyní podle důvodové zprávy 27. Novelu zákona o biocidech, která má nedostatky odstranit a zrychlit připisování dalších chemikálií na seznam povolených biocidů, nyní projednává sněmovna. Potom, co bude novela platit, ministerstvo do vyhlášky zařadí podle evropské směrnice dalších 13 látek včetně akrylaldehydu, flokumafenu a tolylfluanidu. V následujících čtyřech letech může vzrůst celkový počet zařazených látek zhruba na 2000.

V případě, že by nové účinné látky nebyly do české legislativy začleňovány, nebylo by v České republice možné uvádět na trh některé biocidní přípravky povolené v Evropské unii. Poté by se mohl objevit jejich nedostatek, a vznikly by tak překážky ve volném obchodování s těmito výrobky napříč unií.

Akrylaldehyd, též označovaný jako akrolein či propenal, se používá jako kontaktní herbicid pro ponořený a plovoucí plevel a pro řasy v zavlažovacích kanálech. Nejčastěji ale nachází využití při výrobě polyesterových pryskyřic, polyuretanu, propylenglykolu, kyseliny akrylové, akrylonitrilu a glycerolu.

Chemická laboratoř
Chemická laboratoř
Více fotek
  • Chemická laboratoř autor: Martin Divíšek, zdroj: ISIFA/VLP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2561/256079.jpg
  • Chemická laboratoř autor: Jindřich Mynařík, zdroj: ISIFA/Lidové noviny http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2561/256078.jpg