Strategičtí investoři by od státu mohli dostat dotace

Praha - Stát by v budoucnu mohl poskytovat strategickým investorům dotace na jejich investiční projekty. Vláda má pak rozhodovat o přidělení finančních dotací investorům. Počítá s tím novela zákona o investičních pobídkách, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Nyní poskytuje přímé dotace vybraným investorům například Slovensko, Maďarsko, Velká Británie a pro investory jsou dostupné také ve východních částech Německa. Novela by tak podle průmyslového resortu zlepšila postavení Česka v souboji o investory.

Ministerstvo uvádí, že by státní dotace byla určena na úhradu části investičních nákladů projektu a fungovala by jako počáteční finanční injekce pro strategické investory. „Pomáhala by tak překlenout společnostem období, ve kterém nemohou dosáhnout na pobídku formou slevy na dani z příjmů. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o mimořádné výdaje státního rozpočtu, bude její poskytnutí podléhat mimořádnému režimu, tedy schválení vládou,“ stojí ve zprávě MPO, podle kterého tento druh podpory není v rozporu s pravidly EU.

MPO

„Nově navrhujeme zavedení investiční pobídky ve formě přímé kapitálové podpory dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, neboť o tento typ projektů je mezi státy největší konkurenční boj a má větší přínosy pro ekonomiku ČR.“

Současně připravená novela počítá s tím, že investiční pobídky by v budoucnu mohly čerpat i projekty zaměřené na výzkum, vývoj a strategické služby. Investiční pobídky ve formě slevy na dani nyní mohou získat jen projekty orientované na výrobu. Technologická centra dříve dostávala dotace od státu ze speciálního projektu.

Novela má také rozšířit výčet regionů ČR, ve kterých mohou investoři čerpat přímé dotace na vytváření nových pracovních míst a na školení a rekvalifikace zaměstnanců. Novela by také prodloužila dobu čerpání slevy na dani z příjmů z nynějších pěti na deset let a zvýšila podporu na tvorbu nových pracovních míst, která nyní činí 50 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo. V případě schválení novely by se zvýšila na 200 tisíc.

Současný systém pobídek není pro investory atraktivní

„Stávající systém investičních pobídek, upravený poslední novelou zákona z roku 2007, není pro investory ve srovnání s ostatními zeměmi regionu atraktivní a neodpovídá aktuálním potřebám ekonomiky v podmínkách odeznívající hospodářské krize,“ zdůvodnilo ministerstvo připravované změny. Kocourkův resort vypočítal, že v případě schválení novely by se příjmy státního rozpočtu mohly díky novým investorům zvýšit až o 53 miliard korun ročně. Naopak celkové výdaje státu na všechny druhy veřejné podpory by činily 7,3 miliardy korun za stejné období.

V loňském roce mírně klesla hodnota investic zprostředkovaných CzechInvestem, konkrétně na 16,25 miliardy korun z 16,9 miliardy korun v roce 2009. Počet investičních projektů se v roce 2010 naopak zvýšil na 209 z předloňských 186 a nejvíce investorů pocházelo z Česka. V roce 2009 počet investičních projektů zprostředkovaných CzechInvestem kvůli hospodářské krizi meziročně klesl o desetinu a jejich hodnota se snížila o deset miliard.