Inspektoři zakázali přesířené kandované hrušky z Číny

Brno - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla v kandovaných hruškách, které z Číny dovezla česká společnost K-Servis Praha, nadlimitní množství oxidu siřičitého. Jeho hodnoty v kontrolované šarži výrobku téměř čtyřnásobně překračovaly limit pro tento plyn. Inspektoři nedoporučují konzumaci ani ostatních šarží tohoto výrobku.

Vady zjistila inspekce ve výrobku s obchodním názvem „Kandované hrušky“ s číslem šarže L: O 056. Datum minimální trvanlivosti výrobku je 1.10.2011 a jedná se o 150gramové balení. Vedle kontrolované šarže s minimální trvanlivostí k 1. říjnu 2011 prodala firma další množství výrobku i bez fakturace.

Běžně bývají kandované hrušky ošetřeny jemným postříkáním roztokem oxidu siřičitého, kterému se říká mlžení. Při tomto procesu však výrobce nesmí překročit maximální přípustné množstevní limity pro tuto látku. „V nadměrné koncentraci totiž může představovat zdravotní riziko,“ uvedl Michal Spáčil z tiskového střediska SZPI.

Inspekce předala informace o výrobku do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na problém upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.