FPV začal vyplácet vklady zkrachovalé Vojenské družstevní záložny

Praha - Fond pojištění vkladů (FPV) dnes zahájil výplatu náhrad za vklady klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny. Peníze budou klientům předávat vybrané pobočky GE Money Bank. Výplaty budou vypláceny do výše 100 procent, maximálně do limitu 2,418 milionu korun na jednoho vkladatele.

K výplatě náhrady vkladu je třeba předložit platný průkaz totožnosti nebo zmocnění k výběru náhrady, pokud si klient nemůže vybrat náhradu osobně. Své nároky mohou klienti zkrachovalé záložny uplatnit po dobu tří let od data zahájení výplat.

Náhrady budou vyplaceny fyzickým a právnickým osobám, které byly vkladateli k 2. květnu 2011. Dále budou náhrady vypláceny jejich dědicům a právním nástupcům.

Video Rozhovor s ředitelkou FPV
video

Rozhovor s ředitelkou FPV

FPV od České národní banky obdržel 2. května oznámení o neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát svým závazkům a ihned požádal likvidátora této záložny o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů. Objem klientských vkladů Vojenské družstevní záložny činil ke konci loňského října 137 milionů korun.

ČNB odejmula Vojenské družstevní záložně povolení působit jako družstevní záložna v prosinci loňského roku. Důvodem byly přetrvávající závažné nedostatky v podnikání záložny.


Tuzemské družstevní záložny v roce 2010 vytvořily čistý zisk 32 milionů Kč, když o rok dříve vykázaly ztrátu 16 milionů korun. Sektor družstevních záložen se po problémech koncem 90. let minulého století transformoval a vklady klientů kampeliček rostou od roku 2002. Koncem 90. let se z kampeliček ztratilo osm miliard z 11,3 miliardy korun vkladů. Družstevní záložny musí nyní dodržovat stejně jako banky regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání.