Brusel kritizuje Česko za nedostatky v čerpání dotací

Praha - Evropská komise vidí v českém čerpání dotací z evropských fondů řadu nedostatků. Česku se například nedaří dostatečně stírat rozdíly mezi rozvinutými a chudšími regiony, chybí také dlouhodobá strategie rozvoje na regionální i odvětvové úrovni. V neposlední řadě by Česko podle komise mělo také intenzivněji bojovat proti zneužívání evropských peněz.

Komise kritizuje například rozevírání nůžek mezi ekonomickým výkonem Prahy a ostatních tuzemských regionů. Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Michal Mejstřík se ale domnívá, že hospodářské rozdíly mezi regiony nelze stírat za každou cenu. „Nesmí jít o podporu podprůměrnosti. V každé třídě musí být lídři,“ upozornil.

Komise dále kritizuje střídání vedoucích pracovníků v tuzemských řídicích orgánech operačních programů, přes které do Česka proudí dotace z EU. „Lidé se mění po každých volbách, manažeři programů by také neměli být napojení na politické strany,“ radí Česku vysoký úředník Evropské komise Jack Engwegen.

Zástupce komise zmínil i kauzy spojené s údajnou korupcí v regionálních operačních programech Severozápad a Jihozápad. Některé úředníky z těchto programů vyšetřuje i policie. „Evropskou komosi znepokojuje, když se dozví, že dochází k podvodům,“ řekl Engwegen. „Požádali jsme české orgány, aby posílily auditní orgán,“ dodal.

Podle náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna bere Česko kritiku vážně. „Ne všechno je ideální, ale věci už řešíme,“ podotkl Braun, který je odpovědný za oblast evropských fondů. S komisí se už prý například úřad dohodl na opatřeních posilujících stabilitu pracovníků v operačních programech. Regiony podle Brauna dostanou také za úkol vytvářet dlouhodobější strategie rozvoje.

Peníze z EU půjdou hlavně na posílení konkurenceschopnosti

Česko bude chtít po roce 2013 peníze z unie hlavně na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury a na zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. Unijní zdroje mají být určené také na podporu sociálního začleňování, boj s chudobou nebo na systém péče o zdraví.

Návrh těchto rozvojových priorit nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením, v červenci ho má dostat na stůl vláda. Náměstek Braun připouští, že návrh materiálu je zatím jen velmi obecný. „Když ale chybí evropská nařízení, něco jiného není ani možné,“ tvrdí.

Dosud není jasné, kolik peněz bude mít Česko od roku 2014 v unii k dispozici. Zatím totiž chybí i návrh celého rozpočtu unie na toto období. Pravděpodobné ale je, že to bude méně než v aktuálním období, kdy může Česko získat z Bruselu zhruba 26,7 miliardy eur. To je podle současného kurzu asi 649 miliard korun.

V příštím rozpočtovém období lze také očekávat, že se v Česku zmenší počet operačních programů, přes které žadatelé dotace získávají. Ambicí ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského také je, aby se čerpání unijních prostředků zjednodušilo.