Jak na pojišťovny? Hlavně zkontrolovat výluky

Praha – Léto je tu se vším všudy, tedy i s rizikem bouřek spojených s kroupami či přívalovým deštěm, který může lidem způsobit značné škody na majetku. Tu ovšem pojišťovny často nezaplatí v takové výši, v jaké by si to postižení představovali. Finanční analytici upozorňují, že by si lidé měli ihned po extrémním zásahu přírody zdokumentovat situaci. Kromě toho by se měli při uzavírání pojistné smlouvy zaměřit na to, co je jejím předmětem a dát pozor na takzvané „výluky“ z pojištění.

Velká voda se nedávno prohnala třeba obcí Úlice. S bouřkou přišla nečekaná pohroma. „Když jsem přišel domů, začalo pršet a padaly kroupy. Zatopilo to tu všechny domy za sebou,“ vzpomíná Zdeněk Schwarz, majitel vyplaveného domu, který si zkázu zdokumentoval.

A právě to doporučují i finanční analytici. „Pojišťovny mohou říci, že jste mohl něčemu zabránit, a tudíž chcete pojistku za něco, kde jste škodu mohl minimalizovat,“ konstatoval jeden z nich, Patrik Nacher.

Podle ředitele Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě Michaela Neuwirtha je zapotřebí věnovat při čtení pojistné smlouvy pozornost zejména kapitolám pojmenovaným předmět pojištění. „Může se jednat o televizor, sportovní vybavení či starožitnosti,“ podotkl Neuwirth.

Dalším zásadním bodem je definice toho, proti čemu je člověk pojištěn. „Tady lze jmenovat třeba požár, povodeň, krupobití, vichřici, vloupání, vodu z vodovodního zařízení,“ uvedl Neuwirth.

Analytici varují, aby lidé zkontrolovali i výluky v pojistkách - tedy to, na co se pojištění nevztahuje. „Jedná se o věci sloužící k podnikání nebo ty uložené mimo bytové prostory, ale i některá rizika, například, že se pojistka nevztahuje na povodeň a záplavu,“ prohlásil Neuwirth.

Ti, jimž nebyla vyplacena částka pojistného v takové výši, jak by si představovali, se posléze obracejí na občanské sdružení spotřebitelů TEST.

Josef Král, ředitel produktů neživotního pojištění, ČSOB:

„Nejsou ojedinělé případy, kdy určení objektivní pojistné hodnoty lidé podcení a pojistí se na nižší pojistnou částku. Klient se následně vystavuje riziku podpojištění a pojišťovna tak může krátit jeho pojistné plnění.“

Pojišťovny plnění krátí zejména z důvodů amortizace nebo z důvodu, že poškozený nezasáhl včas při odvrácení škody. „Samozřejmě proti takovému rozhodnutí lze podat námitky. Doporučujeme opatřit si vlastního soudního znalce, případně zpracovat nějaký konkurenční znalecký posudek. V případě, že neuspějeme v nějakém smírném řešení, pak je třeba se obrátit na soud,“ řekl právník Miloš Borovička z TESTu.